GLOBAL MONEY WEEK (18.3. - 24.3. 2024)

Připojili jsme se k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme se rozhodli uspořádat workshop na téma : 'Chraň své peníze, chraň svou budoucnost'.

 

 

 

 

 

25. 4. 2024, Brno

 

Studenti si vyzkoušeli, jaké je to stát se milionářem a nemuset přitom chodit do zaměstnání

Existuje spousta knih, videí či vzdělávacích kurzů zaměřených na finanční gramotnost, kde se zájemci mohou dozvědět něco o tom, do čeho je vhodné investovat, na čem se dá ušetřit, proti kterým nečekaným událostem je rozumné se pojistit či jak nenaletět podvodníkům. V době digitalizace, kdy dříve nebo později bude každá profese nahrazena roboty či jinými kapitálovými statky, je však také potřeba dělat něco pro to, aby si člověk vytvořil dostatečně vysoké pasivní příjmy, a nemusel tak řešit hrozbu hromadného propouštění, pokles reálných mezd či důchodovou reformu. Neexistuje však univerzální postup, jak tohoto komplexního a zároveň dlouhodobějšího finanční cíle dosáhnout, a proto mnohem účinnější metodou vzdělávání než pouhá četba odborné literatury či poslech přednášek jsou hry, které simulují ekonomickou realitu. Jednou ze světově nejznámějších takových her je přitom Cashflow od Roberta Kiyosakiho.

 

Možnost zahrát si tuto hru individuálně na počítači a ještě k tomu si osvojit anglické výrazy z finanční terminologie dostali ve dnech 20. a 21. března 2024 na Hotelové škole s. r. o. v Brně žáci 4. ročníků. Nejprve měli za úkol se zdarma zaregistrovat na richdad.com, následně se přihlásili pod svým jménem, vybrali si profesi spolu s vysněným životním cílem a pak již mohli začít hrát, přičemž si mohli přepnout texty na obrazovce do češtiny, což však nikdo neučinil. V 1. kole si všichni měli vytvořit pasivní příjem, který by postačoval na úhradu celkových výdajů. V závislosti na investované částce se jim k tomu po hodu imaginární kostkou nabízely malé i velké obchodní příležitosti. Studenti si na nákup příslušného aktiva mohli vydělat část peněz tím, že nejprve levně nakoupili akcie či jiné cenné papíry a ty následně prodali v okamžiku, kdy jejich hodnota výrazně zrostla. Rovněž měli možnost čerpat úvěry či je naopak průběžně splácet. Kromě obchodních příležitostí se studentům pravidelně zobrazovaly různé příznivé i nepříznivé události, které měly vliv na jejich příjmy a výdaje. Navíc měli občas možnost darovat jistou částku peněz na charitu, čímž by dostali výhodu, že mohou házet 2 nebo i 3 kostkami. Kdo postoupil do 2. kola, dostal za úkol si opět vytvořit pasivní příjem, z kterého by mohl uhradit své celkové výdaje. Ty se však v tomto kole pohybovaly již ve vyšších řádech, protože bohatí lidé obvykle více utrácejí. Vyhrát hru však šlo i alternativním způsobem a sice nákupem aktiva, které účastníkům pomohlo splnit si svůj dříve vytyčený cíl. Hry Cashflow se zúčastnilo celkem 12 studentů, z nichž zhruba polovině z nich se podařilo ji celou úspěšně dokončit.