Školská rada

Složení školské rady:

 

Předseda: Mgr. Tomáš Marousek

zvolen pedagogickými pracovníky

Členové:  JUDr. Helena Fišerová

jmenována zřizovatelem

  Patrik Pišný

zvolen žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků 

 

Poslední zasedání Školské rady proběhlo dne 29. 8. 2022.

Dne 10. 10. 2022 schválila Školská rada Hotelové školy Výroční zprávu za školní rok 2021/2022.