Školská rada

Složení školské rady:

Mgr. Tomáš Marousek - předseda
JUDr. Helena Fišerová

Členem školské rady byl zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky zvolen pan Patrik Pišný.

***

Poslední zasedání Školské rady proběhlo dne 4. 10. 2021.

***

Dne 4. 10. 2021 schválila Školská rada Hotelové školy Výroční zprávu za školní rok 2020/2021.