Pedagogové a ostatní pracovníci

FUNKCE JMÉNO EMAIL
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Tomáš Marousek marousek@hotskolabrno.cz  
Zástupkyně ředitelky školy:  Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz
Tisková mluvčí: Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz   
Koordinátor praxí: Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz
Koordinátor ICT: Mgr. Jiří Pivrnec jiri.pivrnec@gmail.com
Správce počítačové sítě školy: Jakub Mikulcak jakubmikul@gmail.com
Výchovný - kariérový poradce: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
Metodik prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
Koordinátor v oblasti environmentální výchovy: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz  
Referent BOZP a PO: Mgr. Aleš Krajíček  krajicek@hotskolabrno.cz 
Školní psycholožka Mgr. Yvonne Holčáková           holcakova@hotskolabrno.cz
Pokladna školy Jitka Francová  

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ 

TŘÍDA UČITEL EMAIL
H1A Mgr. Aleš Krajíček krajicek@hotskolabrno.cz
H1B Mgr. Barbora Dlapková dlapkova@hotskolabrno.cz
H1C  Mgr. Skácelová Martina skacelova@hotskolabrno.cz
H2A  Mgr. Eva Páčová pacova@hotskolabrno.cz
H2B  Mgr. Iveta Benešová benesova@hotskolabrno.cz
H2C  PaedDr. Eliška Ryšánková rysankova@hotskolabrno.cz
H3A  Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
H3B  Mgr. Václav Slezáček slezacek@hotskolabrno.cz
H3C  Mgr. Jiří Janek janek@hotskolabrno.cz
H4A  PhDr. Hana Bojanovská  bojanovska@hotskolabrno.cz
H4B  Mgr. Naděžda Sýsová  sysova@hotskolabrno.cz

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

UČITEL EMAIL
Mgr. Tomáš Marousek marousek@hotskolabrno.cz
Ing. Hana Pospíšková  pospiskova@hotskolabrno.cz
Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.  konecny@hotskolabrno.cz
 Karel Mayer  mayer@hotskolabrno.cz
 Mgr. Simona Kuchařová  kucharova@hotskolabrno.cz
 Ing. Dagmar Škubicová  skubicova@hotskolabrno.cz
 Mgr. Lubomíra Šoltésová  soltesova@hotskolabrno.cz
 Mgr. Lucie Žáková  zakova@hotskolabrno.cz