Pedagogové a ostatní pracovníci

FUNKCE JMÉNO EMAIL
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Tomáš Marousek marousek@hotskolabrno.cz  
Tisková mluvčí: Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz   
Koordinátor praxí: Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz
Koordinátor ICT: Mgr. Jiří Pivrnec jiri.pivrnec@gmail.com
Správce počítačové sítě školy: Jakub Mikulcak jakubmikul@gmail.com
Výchovný - kariérový poradce: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
Metodik prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
Koordinátor v oblasti environmentální výchovy: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz  
Referent BOZP a PO: Mgr. Aleš Krajíček  krajicek@hotskolabrno.cz 
Školní psycholožka Mgr. Yvonne Holčáková holcakova@hotskolabrno.c
Pokladna školy Jitka Francová  

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ 

TŘÍDA UČITEL EMAIL
H1A Mgr. Eva Páčová pacova@hotskolabrno.cz
H1B Mgr. Tomáš Krejčí krejci@hotskolabrno.cz
H1C PaedDr. Eliška Ryšánková rysankova@hotskolabrno.cz
H2A Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
H2B Mgr. Václav Slezáček slezacek@hotskolabrno.cz
H2C Mgr. Jitka Jeřábková jerabkova@hotskolabrno.cz
H3A PhDr. Hana Bojanovská bojanovska@hotskolabrno.cz
H3B Mgr. Naděžda Sýsová sysova@hotskolabrno.cz
H4A Mgr. Andrea Horáková,Ph.D. horakova@hotskolabrno.cz
H4B Mgr. Aleš Krajíček krajicek@hotskolabrno.cz

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

UČITEL EMAIL
Mgr. Tomáš Marousek marousek@hotskolabrno.cz
Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz
Mgr. Dagmar Švecová svecova@hotskolabrno.cz
Mgr. Barbora Dlapková dlapkova@hotskolabrno.cz
Bc. Jiří Janek janek@hotskolabrno.cz
Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. konecny@hotskolabrno.cz
Mgr. Skácelová Martina skacelova@hotskolabrno.cz
Mgr. Jan Štěrba sterba@hotskolabrno.cz