Projekty pro zkvalitnění výuky

ŠABLONY I – OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský pro období 2023 - 2025:

Projekt: Podpora vzdělávacích a personálních kompetencí žáků a pedagogických pracovníků Hotelové školy Brno

Aktivity financované ze šablon OP JAK

 

Školní psycholog SŠ

Kariérový poradce SŠ

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ