GDPR

Ochrana osobních údajů

 

Hotelová škola postupuje při zpracování osobních údajů zejména v souladu s následujícími normami:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice k ochraně a zpracování osobních údajů na Hotelové škole

 

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, Brno 625 00

telefon: +420 547 218 247, email: info@hotskolabrno.cz, IČ: 25322192, ID datové schránky: x5jaufr

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

J.K. accounting s.r.o.

Bc. Petra Peschelová

Hybešova 726/42, 602 00 Brno

gdpr@jkaccounting.cz

 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů