Základní údaje

Název školy, sídlo, právní forma:

Hotelová škola s.r.o.
Bosonožská 9, 625 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum zařazení do sítě: 4. 5. 1992 s účinností od 2. 9. 1992, č.j. 3023/92