Úřední deska

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
 

Obchodní akademie denní forma vzdělávání číslo oboru: 63-41-M/02
Hotelnictví denní forma vzdělávání číslo oboru: 65-42-M/01