Nabídka kroužků a aktivit

Nabídka kroužků a seminářů ve šk. roce 2023/2024:

Název kroužku
Maturitní seminář z českého jazyka
Maturitní seminář z anglického jazyka
Seminář filmových adaptací filmových děl
Seminář francouzského jazyka
Seminář z matematiky
Matematická   cvičení
Sportovní hry  
Seminář speciální technologie
Seminář složité obsluhy
Seminář kultury stolování
Přírodovědný seminář
Divadelní klub
Klub ochrany životního prostředí

 

Přihláška zde: