Nabídka kroužků a aktivit

Nabídka kroužků a seminářů ve šk. roce 2022/2023:

 • Maturitní seminář z českého jazyka
 • Seminář filmových adaptací filmových děl
 • Divadelní klub
 • Maturitní seminář anglického jazyka
 • Maturitní seminář německého jazyka
 • Seminář francouzského jazyka
 • Seminář z matematiky
 • Matematická procvičení
 • Seminář informatiky
 • Seminář obchodní korespondence
 • Přírodovědný seminář
 • Sportovní hry
 • Seminář speciální technologie
 • Seminář složité obsluhy