Odborné exkurze

Odborné exkurze 2021/22

 

Hotel Passage

 

 

 

Exkurze do pražírny Mon Mot

Odborné exkurze bývají zpravidla jednodenní, uskutečňované na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjející osobnostní i profesionální postoje žáků a žákyň.

EXKURZE S ODBORNÝM ZAMĚŘENÍM: 

 • Hotel Barceló Brno Palace
 • Hotel Passage Brno
 • Hotel Courtyard by Marriott Brno
 • Hotel OREA Voroněž
 • Hotel Royal Ricc
 • Hotel Grandezza
 • Hotel a restaurace Campea
 • Veletrhy Go a Regiontour BVV
 • Pivovar Starobrno
 • Znovín Znojmo
 • Templářské sklepy Čejkovice
 • Galerie Vín
 • Vinotéka Velký Špalíček
 • Česká národní banka Praha
 • Česká národní banka - pobočka Brno
 • Letiště Brno
 • Jihomoravské inovační centrum
 • ČNB Brno

EXKURZE V RÁMCI SPOLEČENSKOVĚDNÍHO A ESTETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: 

 • Hvězdárna a planetárium Brno
 • Mendlovo muzeum
 • Knihovna Jiřího Mahena
 • Kulturní a historické památky Brna
 • Divadelní představení v českém i cizím jazyce
 • Krajský soud – soudní jednání
 • Krajský úřad JM kraje
 • Arboretum Brno
 • Vánoční Vídeň
 • Pedagogicko-psychologická poradna Sládkova - Program pro 1. ročníky

EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA UTVÁŘENÍ INTERKULTURNÍCH VZTAHŮ:

 • Muzeum romské kultury
 • Vánoční Vídeň
 • Studijní pobyt ve Velké Británii
 • Exkurze v rámci Dnů frankofonie „Bonjour Brno“