Odborné exkurze

Vánoční Vídeň 2023

Žáci prvního a druhého ročníku se 12. prosince 2023 zúčastnili tematické exkurze, jejímž cílem bylo seznámení s rakouskou adventní gastronomií a adjustací výrobků a suvenýrů s vánoční tematikou v rámci stánkového prodeje.

První zastávkou ve Vídni byl vánoční trh na nádvoří zámku Schönbrunn, pak následoval přesun do centra města, společná návštěva vánoční vesničky u Hofburgu a společná procházka k chrámu svatého Štěpána s několika zastávkami věnovanými stručnému výkladu o  historických a gastronomických zajímavostech Vídně, poté měli žáci čas na individuální prohlídku centra města.

Místem, které uzavíralo program, byl barokně laděný vánoční trh na nádvoří zámku Belvedere, který vzhledem k pozdější odpolední hodině zaujal také krásným osvětlením.

Do Brna se všichni vraceli plni příjemných zážitků a v předvánoční náladě.

EXKURZE V HOTELU SANTON

 

Dne 20. 11. 2023 jsme byli na exkurzi v brněnském hotelu Santon. Přišli jsme do hotelové haly, kde nás uvítal ředitel hotelu, který nás zavedl do konferenční místnosti. Zde proběhla prezentace o hotelu Santon i celé společnosti Orea. Mohli jsme se zúčastnit i soutěže o vstupy do wellness. Po prezentaci jsme měli lehké občerstvení, po kterém si nás převzal jeden z manažerů. Byli jsme provedeni po hotelu, ukázal nám jejich nejstarší salonek, nejžádanější pokoj s terasou, hotelovou restauraci a venkovní zahrádku s výhledem na přehradu. Podívali jsme se také do dobře zařízeného wellness centra, které zahrnovalo například různé typy saun a hotelový bazén, ten se nám velice líbil. Hotel je vhodný především pro rodiny s dětmi a zážitkové pobyty pro páry. V okolí hotelu nalezneme hodně aktivit a turistiky, jako například výlet parníkem na hrad Veveří, v blízkosti je i brněnská zoo.Celkové prostředí hotelu se nám líbilo, zaměstnanci hotelu byli milý, usměvavý a nebyl problém něco vysvětlit či s něčím pomoci, proto exkurzi hodnotíme pozitivně a rádi bychom se v hotelu nechali ubytovat. Žáci z H2C

Odborné exkurze 

 

Hotel Passage

 

 

 

Exkurze do pražírny Mon Mot

Odborné exkurze bývají zpravidla jednodenní, uskutečňované na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjející osobnostní i profesionální postoje žáků a žákyň.

EXKURZE S ODBORNÝM ZAMĚŘENÍM: 

 • Hotel Barceló Brno Palace
 • Hotel Passage Brno
 • Hotel Courtyard by Marriott Brno
 • Hotel OREA Voroněž
 • Hotel Royal Ricc
 • Hotel Grandezza
 • Hotel a restaurace Campea
 • Veletrhy Go a Regiontour BVV
 • Pivovar Starobrno
 • Znovín Znojmo
 • Templářské sklepy Čejkovice
 • Galerie Vín
 • Vinotéka Velký Špalíček
 • Česká národní banka Praha
 • Česká národní banka - pobočka Brno
 • Letiště Brno
 • Jihomoravské inovační centrum
 • ČNB Brno

EXKURZE V RÁMCI SPOLEČENSKOVĚDNÍHO A ESTETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: 

 • Hvězdárna a planetárium Brno
 • Mendlovo muzeum
 • Knihovna Jiřího Mahena
 • Kulturní a historické památky Brna
 • Divadelní představení v českém i cizím jazyce
 • Krajský soud – soudní jednání
 • Krajský úřad JM kraje
 • Arboretum Brno
 • Vánoční Vídeň
 • Pedagogicko-psychologická poradna Sládkova - Program pro 1. ročníky

EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA UTVÁŘENÍ INTERKULTURNÍCH VZTAHŮ:

 • Muzeum romské kultury
 • Vánoční Vídeň
 • Studijní pobyt ve Velké Británii
 • Exkurze v rámci Dnů frankofonie „Bonjour Brno“

Dne 30. května 2024 se žáci ze třídy H3A zúčastnili akce „Den otevřených dveří v Monetě“ na ulici Benešova 14 v Brně.

Programem provázeli personalisté Tomáš Plaček a Tereza Spáčilová. Nejprve se žáků zeptali na to, co vše se jim vybaví, když se řekne Moneta Money Bank. Následně jim stručně nastínili historii této banky včetně různých zajímavostí.

Pak se oba zaměstnanci zaměřili na pracovní pozice, na které jsou nejčastěji vypisována výběrová řízení, a to včetně benefitů, na které se tato banka snaží uchazeče o zaměstnání nalákat. Zdůraznili také, jak má vypadat správně sepsaný životopis, aby si jej personalista byl ochoten přečíst a uchazeče pozvat na pohovor. V této souvislosti doporučil pan Plaček používat profesní síť LinkedIn, kam mohou zájemci průběžně doplňovat údaje o svém odborném vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech.

Na samotný závěr prezentační části dal pan Plaček žákům několik užitečných rad do života a zeptal se každého z nich, zda by chtěl po maturitě studovat vysokou školu v jakémkoli oboru či se věnovat něčemu jinému. Pak ještě následovalo předání drobných reklamních předmětů všem účastníkům, společné fotografování a prohlídka trezorů, kam běžně klienti banky nemají přístup.