Úspěšní absolventi

PETR NEŠPŮREK

absolvent studijního oboru Hotelová škola v roce 1999

KATEŘINA VEJSADOVÁ

absolventka studijního oboru Hotelnictví a turismus v roce 2002