Projekt - Pěstování microgreens

Projekt žáků Hotelové školy:

Cílem projektu „Pěstování microgreens“ bylo seznámit studenty s moderním přístupem k pěstování zdravé zeleniny krok za krokem a prohloubení jejich dosavadních znalostí  o přístupu k  životnímu prostředí, přírodním zdrojům,  nových trendů v rámci zdravého životního stylu. Žáci objevili  příležitosti a výzvy, navrhovali jednotlivé kroky k realizaci projektu. Žáci díky projektu přemýšlí o své budoucnosti, vytváří jednoduché budoucí scénáře pro své okolí (třídu, rodinu). Konkrétní nápady převádí do reálné akce, směřující k dosažení cíle.  Žáci umí najít hlavní zdroje, které potřebují k realizaci projektu. Učí se získáváním zkušeností. Jsou schopni sebereflexe i kritického přijímání cizích názorů. Žáci prezentují svůj projekt v rámci Podnikavých dnů.

 

Motto: Chceme u spolužáků podporovat soběstačnost. Stejně tak, chceme, aby se pěstitelem mohl stát každý i v rámci omezených možností svých bytů, domů, ale i zimních měsíců. Chceme, aby žáci měli radost z toho, že si sami něco vyprodukují, a aby tu radost sdíleli s ostatními. Prostě, aby se naše Země stala lepším místem pro život.