Zaměstnanecká mobilita

 

 

 STT - Mobilita zaměstnanců pro školení

 

Jedná se o podmnožinu  mobilit programu Erasmu, která je určena pro všechny zaměstnance, kteří mohou absolvovat pracovní stáž zaměřenou na školení zaměstnanců na přijímací instituci, na nějž jim bude přiznána finanční podpora z prostředků Erasmu. Pracovní stáž může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do Programu celoživotního učení, se kterou vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Účelem pobytu na školení je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení v souladu s pracovním programem školení, který před zahájením pobytu potvrzuje vysílající i přijímající instituce.

 

Výhody programu?

 

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se může každý zaměstnanec vykonávající pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, administrativní a jinou činnost, kterou stanovuje jeho pracovní smlouva uzavřená s vysílající institucí (VŠOH). Zaměstnanec musí mít pracovní poměr na jakýkoli úvazek na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající institucí (VŠOH). Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a tito pracovníci tudíž nemohou být vysláni na školení. Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země světa.

 

Jaká je délka pobytu?

Minimální délka školení je 5 pracovních dnů. Maximální délka pobytu je 42 pracovních dnů.

 

Jak se můžete přihlásit?

Výběr zaměstnance probíhá prostřednictvím transparentního výběrového řízení. Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni zaměstnanci splňující výše uvedené podmínky bez ohledu, zda se programu účastnili i v minulosti. Ovšem při výběru bude dána přednost zaměstnanci, který v příslušném akademickém roce cestuje do zahraničí poprvé. Termíny pro přihlášení jsou pravidelně aktualizovány v záložce Aktuality. Pro přihlášení zaměstnanec musí vyplnit a odeslat na adresu vovsova@hotskolabrno.cz následující dokumenty:

 

 

Bližší informace u institucionální koordinátorky Erasmu Mgr. Hany Vovsové vovsova@hotskolabrno.cz


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník