Hotelnictví

Denní studium HOTELNICTVÍ
4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Zkrácené studium HOTELNICTVÍ A TURISMUS
2leté denní studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou určeno pro absolventy jiného oboru vzdělání ukončeného maturitní zkouškou

Dálkové studium HOTELNICTVÍ
5leté dálkové studium, nutná účast na školním vyučování 1x týdně určeno pro uchazeče s alespoň základním vzděláním