Více o škole

Hotelová škola působí v Brně již od roku 1992.
Celou dobu své existence vychází ve vzdělávání svých žákyň a žáků z koncepce celoživotního vzdělávání a připravuje je na úspěšný, smysluplný a odpovědný pracovní, osobní i občanský život v podmínkách měnícího se světa. Učitelé tedy kladou důraz na vzdělávání teoretických znalostí a odborných dovedností, ale také na rozvoj komunikačních dovedností, jazykové vybavenosti, samostatnosti, kreativity a na osobní rozvoj svých žákyň a žáků.