Sommelier 2023

 Cíle kurzu

  • Představení vína jako kulturního přírodního alkoholického nápoje, který má bohatou historii.
  • Důležitost původu a kvality hroznů na výrobu vína – terroir
  • Orientace ve vinařské legislativě
  • Sommeliérství a gastroniomie  - servis vína, zdravotní vliv vína na člověka a kombinace vína s jídlem.
  • Jen pochopení souvislostí umožní další úspěšné vzdělávání a umožní kvalifikovanou práci s vínem, neboť víno je přírodní produkt, který je velmi složitý a mnohotvárný

Základní informace

Jen pochopení souvislostí umožní další úspěšné vzdělávání a umožní kvalifikovanou práci s víem, neboť víno je přírodní produkt, který je velmi složitý a mnohotvárný. Z  hlediska velkého množství informací a poznatků je kurz rozdělen do dvou částí. Závěrečná zkouška se skládá z části teoretické a části praktické. Výsledky hodnotí komise složena z nezávislých odborníků.. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz Sommelier dne 14.6.2023 úspěšně absolvovalo 7 žákyň.