Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog: 

Mgr. Yvonne Holčáková

holcakova@hotskolabrno.cz