Podnikavé dny - pěstování microgreens

Cílem projektu „Pěstování mikrogreens“ je seznámit studenty s moderním přístupem k pěstování zdravé zeleniny krok za krokem a prohloubení jejich dosavadních znalostí s tématem Klimatické změny. Tomuto tématu se budeme věnovat v rámci školních aktivit, zaměřených na životní prostředí, přírodní zdroje, nové trendy, životní styl. Žáci se naučí kritické myšlení, globální empatii, orientaci na budoucnost. Objevují příležitosti a výzvy, navrhují opatření, usilují o jejich realizaci. Přemýšlí o své budoucnosti, vytváří jednoduché budoucí scénáře pro své okolí (třídu, rodinu). Konkrétní nápady převádí do reálné akce, směřující k dosažení vize. Uvede příklady dobré praxe. Stanoví hlavní zdroje, které potřebuje k realizaci projektu. Hledá a zajišťuje zdroje a služby na podporu činnosti směřující k dosažení cílů. Učí se získáváním zkušeností. Je schopen sebereflexe i kritického přijímání cizích názorů. Vysvětlí okolí hodnotu svého a týmového nápadu. Žáci svůj projekt budou prezentovat v rámci Podnikavých dnů.

 

 

Aktivita probíhá v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je JMK. Koordinátorem klíčové aktivity č. 2 “Podpora podnikavosti a kreativity” je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.