Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024 - Druhé kolo zde:

 

 

 

Termíny přijímacího řízení pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví (4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou)

Kritéria příjímacího řízení 2023/2024 zde: 

 

Přihláška ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

65-42-M/01 Hotelnictví