Výchovný poradce

Mgr. David Dolejší

dolejsi@hotskolabrno.cz