Školní vzdělávací plán


Od 1. 10. 2020 platí pro všechny žáky oboru Hotelnictví tento Dodatek k ŠVP:

Dodatek k ŠVP Hotelnictví a turismus

 

Od 1. 9. 2020 platí pro žáky nově přijaté do 1. ročníku oboru Hotelnictví tento ŠVP:

ŠVP Hotelnictví a turismus

 

Od 1. 9. 2018 platí pro žáky nově přijaté do 1. ročníku oboru Hotelnictví tento ŠVP:

ŠVP Hotelnictví a turismus

 

Pro žáky 2., 3., a 4. ročníků platí od 1. 9. 2018 tento ŠVP:

ŠVP Hotelnictví a turismus

 

Dodatek k ŠVP Hotelnictví a turismus

 * * *

ŠVP Obchodní akademie