Organizační struktura

Organizační struktura

FUNKCE JMÉNO EMAIL
Ředitelka školy PhDr. Ludmila Bartoňová info@hotskolabrno.cz
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Tomáš Marousek marousek@hotskolabrno.cz  
Tisková mluvčí: Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz   
Koordinátor ICT: Mgr. Andrea Horáková Ph.D horakovaa@hotskolabrno.cz
Správce počítačové sítě školy: Mgr. Andrea Horáková Ph.D horakovaa@hotskolabrno.cz
Výchovný - kariérový poradce: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
Metodik prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
Koordinátor v oblasti environmentální výchovy: Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz  
Referent BOZP a PO: Mgr. Aleš Krajíček krajicek@hotskolabrno.cz
Sekretariát Lenka Kubicová sekretariat@hotskolabrno.cz
Pokladna školy Jitka Francová  

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ

TŘÍDA UČITEL EMAIL
H1A Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
H1B Mgr. Václav Slezáček slezacek@hotskolabrno.cz
H1C Mgr. Radka Odehnalová odehnalova@hotskolabrno.cz
H2A PhDr. Hana Bojanovská bojanovská@hotskolabrno.cz
H2B Mgr. Naděžda Sýsová sysova@hotskolabrno.cz
H3A Mgr. Andrea Horáková Ph.D horakovaa@hotskolabrno.cz
H3B Mgr. Aleš Krajíček krajicek@hotskolabrno.cz
H4A Mgr. Eva Páčová pacova@hotskolabrno.cz
H4B PaedDr. Eliška Ryšánková rysankova@hotskolabrno.cz

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

UČITEL EMAIL
Mgr. Tomáš Marousek marousek@hotskolabrno.cz
Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz
Mgr. Dagmar Švecová svecova@hotskolabrno.cz
Mgr. Jitka Jeřábková jerabkova@hotskolabrno.cz
Mgr. Václav Slezáček slezacek@hotskolabrno.cz
 Mgr. Michal Veselý  vesely@hotskolabrno.cz