Miniprojekt Relax

V rámci žákovského miniprojektu se studenti shodli na realizaci chybějícího relaxačního koutku. Žáci chtějí vytvořit příjemné místo k odpočinku a relaxaci v prostorách naší školy.

V rámci realizace studenti očistili a natřeli palety, sešroubovali a ukončili dle původního nákresu a plánu. Nyní je relaxační koutek velmi využíván nejen studenty, ale i pedagogy.

Reflexe: přínos pro žáky: Žáci zapojili  svou kreativitu a fantazii. Jejich nadšení bylo obrovské. Naučili se vyhledat příležitost a vytvořit hodnotu, našli i lepší řešení. Identifikovali a vypočítali  náklady na činnost, spolupracovali v týmech, řešili vzniklé problémy v rámci skupiny.

Reflexe učitele: Žáci se v rámci tohoto projektu naučili využít příležitost, uchopit ji, stanovit cíle a nalézat řešení, která vedou k danému cíli. Naučili se vyhodnotit situaci, následky a dopady nápadů, naučili se důležitosti komunikace a spolupráce v týmu. 

Děkujeme za tuto příležitost.

Aktivita proběhla v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001717