Výsledky II. kola přijímacího řízení, vydání a zpětvzetí zápisového lístku - informace

Výsledky II. kola přijímacího řízení  zde:

Formulář 'Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu' zde: 

 

Vydání zápisového lístku zde: 

Zpětvzetí zápisového lístku zde: