Přijímáme přihlášky do II. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení - II. kolo zde: