Kreditový systém

Kreditový systém

 

Výuka Vysoké školy obchodní a hotelové je organizována na základě kreditového systému.

Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia je používán kreditní systém, který je kompatibilní s Evropským kreditním systémem (ECTS) a který umožní mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Je založen na hodnocení náročnosti jednotlivých předmětů a přiřazení počtu kreditů v závislosti na této náročnosti.

Kredit je jednotkou plnění základních studijních povinností. Kredity student získává za zápočet či zkoušku po splnění požadavků stanovených pro předmět. Kredity jsou udělovány v tom semestru, ve kterém byly splněny požadavky pro jejich udělení.

K získání titulu „bakalář“ v bakalářském studiu musí student získat 180 kreditů v požadované struktuře (viz tabulka Rekapitulace kreditů).

 

Rekapitulace kreditů

 

    GHCR MHCR
. Povinné a povinně volitelné předměty 146 145
  Bakalářská práce 12 10
  Volitelné předměty  12 12
  Odborná praxe 10 13
  Celkem 180 180

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník