Přijímací řízení

 

Přijímací řízení v akademickém roce 2018/19

Směrnice rektorky k přijímání studentů na akademický rok 2019/2020

 

 

 

Nejbližší termín přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

se koná po podání elektronické přihlášky 23.1.2019

 

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou zasílány e-mailem z adresy miskova@hotskolabrno.cz.
Pokud neobdržíte pozvánku do týdne, zkontrolujte si v poště složky spam a nevyžádaná pošta.
Jestliže ani tam pozvánku nenajdete, napište zprávu na výše uvedený e-mail.

 

**************************

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je možné ...

 

... i na základě přestupu z jiné VŠ nebo VOŠ      

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí  musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektorka.

 

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

Dle počtu uchazečů budeme přijímat přihlášky:

 

 

        http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=90&nix=elektronicka-prihlaska#obsah

 

 

S osobními údaji uchazeče bude nakládáno dle platné legislativy.

 

K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení administrativního poplatku Kč 500.- na účet školy č. 35-9382820207/0100. Adresa banky: Brno - venkov, Kobližná 3, 631 32, IBAN: CZ 5301000000359382820207, SWIFT: KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče. Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55. Poplatek lze uhradit též v hotovosti v pokladně školy. Pokud se uchazeč k přijímacímu řízení nedostaví, administrativní poplatek se nevrací.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník