Studijní obory

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Absolvent je připraven pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

 

 

Bezpečnost společnosti - potravinová bezpečnost 

Absolvent bude schopen sledovat a vyhodnocovat odborné informace, řídit menší kolektiv pracovníků, plánovat činnost menšího provozu a kontrolovat jeho chod, zvládat personální práci a oblast hmotné zainteresovanosti případných zaměstnanců. Měl by být schopen také řídit a kontrolovat oblast bezpečnosti potravin v gastronomických a hotelových provozech. K dovednostem patří také problematika vyjednávání s rozhodujícími vnějšími subjekty. Absolvent bude schopen vést provozní a technickou dokumentaci.

 

 

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch  

Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku/organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby - v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu.  Program je a priori orientovaný na vzdělávání studentů, kteří naleznou práci, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních podnicích a také v samostatném podnikání.

 

Gastroturismus

Toto studium  připraví absolventy čelit novým výzvám v rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých destinacích nejen v tuzensku, ale i v zahraničí. Absolventi se stanou experty v oblasti gastroturistiky a na trhu práce budou žádaní. Studium umožní studentům zvolit si svůj vlastní podnikatelský záměr. Mohou se specializovat volitelnými předměty jako jsou lázeňské a wellness služby, food design, pekařské a cukrářské technologie, zpracování mléka a masa, výroba piva, vinařství aj. 

 

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník