PRO UCHAZEČE

 

             Akreditované bakalářské profesní studijní programy:  


                    Management hotelnictví a cestovního ruchu

                Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

                                                                                                       Gastroturismus 

                                 Bezpečnost společnosti - potravinová bezpečnost 

                                        Hotel and Tourism Management - in English Language

 

 


Forma studia: prezenční (denní)

                               kombinovaná (dálková)

 

Délka studia 

Bakalářské prezenční i kombinované studium je tříleté. 

Součástí studia  je odborná praxe v délce 1 měsíce. Studenti ji mohou vykonávat  v zařízeních, pro jejichž řízení je student připravován, tj. v hotelích, restauracích a jiných gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a dalších zařízeních cestovního ruchu.

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí  musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektorka.

 

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je možné  i na základě přestupu z jiné VŠ nebo VOŠ     

 

Dle počtu uchazečů přijímáme přihlášky:

 

1.kolo do 28. ledna

Další kola: do 5. dubna

do 15. června

do 31. července

do 30. září

 

Přihláška ke studiu: 

         http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=90&nix=elektronicka-prihlaska#obsah

 

Application form - for studies in English Language 

 

 

 

 

 

S osobními údaji uchazeče bude nakládáno dle platné legislativy.

 

      

    Cena za 2 semestry 

       

          Cena za semestr

  

1. ročník

45 900

 

23 950

 

2. ročník

45 600

 

23 800

 

3. ročník

45 200

 

23 600

 

 

 

cena za 2. semestry

dohromady

       

   cena za semestr        

 

1. ročník

38 600

 

20 300

 

2. ročník

37 800

 

19 900

 

3. ročník

37 600

 

19 800

 

 

Platba za přihlášku Kč 500.- na účet školy č. 35-9382820207/0100. Adresa banky: Brno - venkov, Kobližná 3, 631 32, IBAN: CZ 5301000000359382820207, SWIFT: KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče. Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55.

 

INFORMACE PRO PLATBY ZE ZAHRANIČÍ

 

Platby v eurech je nutné platit ve služběSEPO

Číslo účtu pro platby v eurech: 123 – 389 890 207/0100 

IBAN: CZ3201000001230389890207

 

 

Poplatek lze uhradit též v hotovosti v pokladně školy. 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník