Akademická rada

Akademická rada VŠOH

 

Akademická rada Vysoké školy obchodní a hotelové je poradním orgánem rektorky.

 

Členy Akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠOH uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost a zástupci akademické obce VŠOH z řad akademických pracovníků.

 

Akademická rada  na svých zasedáních posuzuje zejména návrhy studijních programů a jejich úprav. Dále pak projednává návrhy strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠOH a každoročního plánu jeho realizace, zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky k této zprávě, vč. dodatků, výroční zprávy o činnosti VŠOH za příslušný kalendářní rok, návrhy na členy Rady pro vnitřní hodnocení, žádostí o akreditace, jejich rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditací studijních programů nebo žádostí o institucionální akreditaci, pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality uvedených činností, schvaluje také složení komisí pro státní závěrečné zkoušky.  Projednává i další otázky, které jí předloží rektorka nebo  jejichž projednání navrhne  některý z členů Akademické rady.

 

 

Složení Akademické rady VŠOH:                                   

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník