Základní údaje o vysoké škole

 

 

VŠOH poskytuje profesně zaměřené bakalářské vysokoškolské vzdělání  prostřednictvím akreditovaných studijních oborů v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví a cestovní ruch, gastronomii a bezpečnost v gastronomii a to na základě současných vědeckých poznatků výzkumu a vývoje a inovací. 

 

 

Úspěšné akreditace profesních bakalářských programŮ 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)  schválil dne 28.1.2021  žádost Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně o udělení akreditace bakalářského profesně  zaměřeného studijního programu: Gastroturismus

 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)  schválil dne 26.10.2020  žádost Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně o udělení akreditace bakalářského profesně  zaměřeného studijního programu: Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch 

 

 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)  schválil dne 20.2.2020  žádost Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně o udělení akreditace bakalářského profesně  zaměřeného studijního programu: Bezpečnost společnosti - potravinová bezpečnost.  

 

 

 

 

 

 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)  schválil dne 29. 9. 2019  žádost Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně o udělení akreditace bakalářského profesně  zaměřeného studijního programu: Management hotelnictví a cestovního ruchu. 

Všechna rozhodnutí jsou výsledkem  náročného akreditačního řízení a je zprávou, že Vysoká škola obchodní a hotelová Brno je kvalitní školou se stabilními základy. Svým významným zastoupením v oblasti vzdělávání v profesních oborech hotelnictví a cestovního ruchu je již tradičním pilířem ve svém regionu.

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně  získala, jako jedna z prvních soukromých vysokých škol na Moravě akreditace  profesně orientovaných studijních  programů.  

Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu podle par. 39, par. 87, písmene f a paragrafu 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2006.

   Základním cílem VŠOH je připravit potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro výuku manažerských funkcí v oblasti hotelnictví,cestovního ruchu, gastronomie a bezpečnosti v gastronomii. 

 

 

  Všechny programy jsou ve formě prezenční (denní) i kombinované (dálkové). 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník