Organizační struktura

 

 

. Organizační struktura:

 

. Ředitelka školy: PhDr. Ludmila Bartoňová  info@hotskolabrno.cz
  Zástupce ředitelky školy: Mgr. Tomáš Marousek  marousek@hotskolabrno.cz
  Výchovný - kariérový poradce: Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Metodik prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Koordinátor ICT:  Mgr. Pavel Urbiš  urbis@hotskolabrno.cz
  Správce počítačové sítě školy: Mgr. Pavel Urbiš  urbis@hotskolabrno.cz
  Koordinátor v oblasti environmentální výchovy: Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Referent BOZP a PO: Mgr. Aleš Krajíček  krajicek@hotskolabrno.cz
  Tisková mluvčí: Mgr. Radka Nedělová   nedelova@hotskolabrno.cz
  Sekretariát, studijní oddělení: Jana Radvanová  sekretariat@hotskolabrno.cz
 

Správkyně informačního centra a školní knihovny: 

Bc. Jana Chlupová  chlupova@hotskolabrno.cz
  Pokladna školy: Jitka Francová  
  Školní jídelna ZŠ Bosonožská 9: Hana Humpolíčková  gastro@zsbos9.cz
       telefon: 739 332 862, 547 218 242
       
  Třídní učitelé:    
       
  Třídní H1A Mgr. Aleš Krajíček  krajicek@hotskolabrno.cz
  Třídní H1B Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Třídní H2A PhDr. Hana Bojanovská  bojanovska@hotskolabrno.cz
  Třídní H2B Mgr. Naděžda Sýsová  sysova@hotskolabrno.cz
  Třídní H3A Mgr. Veronika Bidrmanová  bidrmanova@hotskolabrno.cz
  Třídní H3B Mgr. Radka Odehnalová  odehnalova@hotskolabrno.cz
  Třídní H4A Mgr. Miloš Komínek  kominek@hotskolabrno.cz
  Třídní H4B PaedDr. Eliška Ryšánková  rysankova@hotskolabrno.cz
       
       
  Netřídní učitelé:    
       
    Bc. Jiří Bartoň  barton@hotskolabrno.cz
    Mgr. Jana Králíčková  kralickova@hotskolabrno.cz
    Mgr. Radka Nedělová   nedelova@hotskolabrno.cz
    Mgr. Eva Rušilová  rusilova@hotskolabrno.cz
    Mgr. Pavel Urbiš  urbis@hotskolabrno.cz
       
       


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník