Mýty a fakta soukromých vysokých škol

 

 

Mýty a fakta soukromých vysokých škol

 

soukromých vysokých školách panuje mezi veřejností mnoho mýtů. A jak to u mýtů někdy bývá, od pravdy mají poněkud daleko. Podívejme se nejčastější mýty  o soukromých vysokých školách a fakta, která k nim náleží.

1. Mýtus: Soukromé vysoké školy jsou neúměrně drahé

Takové studium si mohou v některých případech dovolit jen děti bohatých rodičů.

Pravdou je, že zejména zahraniční anglosaské vzdělávací instituce požadují za své služby nemalé sumy, ale existují i soukromé vysoké školy, kde je výše školného úměrná možnostem uchazečů.

Na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně platí bakaláři 23 500 korun za celý semestr. Tato cena patří v porovnání se zahraničními i českými školami mezi  jedny z nižších.  Drtivá většina studentů naší školy má možnost si na školné vydělat vlastní prací, aniž by byli závislí na pomoci rodičů. Rozvrh se tomu přizpůsobuje, návaznost hodin je plynulá a neexistují nekonečné přestávky.

2.  Mýtus: Přijetí bez přijímacích zkoušek

Prominutí přijímacích testů by mohla mít za následek nižší úroveň studentů soukromých škol.

Taková námitka se může týkat snad jen prvního semestru, kam uchazeči vstupují bez jakékoliv selekce, tedy bez vstupních testů či pohovorů. Studenti nemusí při vstupu na soukromou vysokou školu spoléhat na momentální štěstí a encyklopedické znalosti u jediného přijímacího testu, ale své znalosti a schopnosti prokáží během delší doby. Chuť a motivace studovat daný obor  je jednoduše dostatečným argumentem, proč uchazeče přijmout.

3. Mýtus: Absolventi se špatně uplatňují

Říká se, že absolventi soukromých vysokých škol se v praxi uplatňují mnohem hůře než jejich kolegové ze škol veřejných.

Faktem ale je, že vždy záleží na konkrétních vysokých školách. Existují dobré a horší soukromé vysoké školy, stejně jako dobré a méně kvalitní vysoké školy veřejné. Naopak z posledních průzkumů MŠMT vyplývá, že absolventi soukromých škol mají nižší míru nezaměstnanosti po ukončení studia  než čerství absolventi z veřejných vysokých škol. Například absolventi Vysoké školy obchodní a hotelové  nalézají podle interních  průzkumů pracovní uplatnění velmi snadno především díky připravenosti po praktické stránce a díky zaměření studia do rozvíjejících se a žádaných oborů.

4. Mýtus: Nekvalitní pedagogové

Objevuje se názor, že pedagogové na soukromých vysokých školách nedosahují příliš vysokých kvalit.

Ve skutečnosti kvalitní soukromé vysoké školy zaměstnávají jako své kmenové pedagogy uznávané experty. Mnozí z pedagogů ale působí zároveň na veřejných i soukromých školách, takže studenti mají možnost srovnání. Vysoká škola obchodní a hotelová si vybírá kvalitní pedagogy  a také zpřístupňuje studentům přednášky odborníků přímo z praxe. 

5. Mýtus: Soukromé vysoké školy produkují „rychlokvašky“

Často se kritizuje, že studenti dostanou za své peníze akademický titul v kratším čase a bez větší námahy.

Dlouhodobě by ale byla strategie „rozdávání“ titulů pro školu sebevraždou. V nejvyspělejších zemích světa jsou soukromé vysoké školy vnímány jako vysoce výběrové a prestižní instituce, protože si svou pověst získaly právě na svobodném trhu. Vedení školy a pedagogové nesou s každým uděleným titulem svoji kůži na trh. Vzhledem k tomu, že soukromé školy bojují o své studenty v neúprosné tržní soutěži, je jejich prestiž mnohem důležitější než u škol veřejných. Nejlepším důkazem kvality  Vysoké školy obchodní a hotelové  jsou úspěšní absolventi v oborech gastronomie,  hotelnictví a cestovní ruch.

6. Mýtus: Jde jen o peníze

Někdo může namítnout, že soukromé vysoké školy jsou zlatým dolem pro své zřizovatele. Jde jim pouze o finanční zisk a nikoli o úroveň absolventů.

Praxe potvrdila, že škola, která se zajímá pouze o svůj finanční zisk, má téměř jepičí život. Pokud si má soukromá vysoká škola vybudovat renomé a setrvat na vzdělávacím trhu, nemůže svoje působení spojit s honbou za maximálním ziskem.

7. Tradice

Soukromé vysoké školy si zatím v České republice nevytvořily žádnou tradici. Je tomu opravdu tak?

Při pohledu do historie zjistíme, že soukromé vysoké školy fungovaly na českém území za první československé republiky a dokonce i za rakousko-uherského císařství. Po roce 1989 začínalo soukromé vysoké školství opět od základů, ale přesto si za několik let dokázaly významné soukromé vzdělávací instituce vybudovat v České republice silnou pozici. Vysoká škola obchodní  a hotelová slaví 10 let od udělení první ministerské akreditace. Během této dekády přesáhl počet úspěšných absolventů 600. Samotní absolventi školy, kteří se uplatnili  po studiu ve svých oborech, jsou pro školu nejlepší reklamou a nově tvořící tradicí.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník