ESF6

 

Projekt Podpora kurikulární inovace Hotelové školy Brno, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0353

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Realizace projektu proběhne ve čtyřech klíčových aktivitách.

 

Trvání projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

 

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 01

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Název podporované aktivity:

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

V této klíčové aktivitě se jedná o zavedení Čtenářských dílen. Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 ročníky na celý školní rok 2015/2016. Na jeden školní rok bude v jednom tematickém plánu nejméně deset různých Čtenářských dílen, kdy předpokládaná doba trvání jedné takové dílny je jedna vyučovací hodina. V průběhu trvání projektu proběhne z každého tematického plánu nejméně 6 Čtenářských dílen.

Pro realizaci této KA bude zakoupeno minimálně 100 kusů knih, a to jako pro studenty tak případně odborná literatura pro pedagogy (např. problematika realizace čtenářských dílen).

 

Klíčová aktivita 02

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Název podporované aktivity:

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Cílem KA je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Proběhne tak intenzivní kurz pro učitele školy, který může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

 

Klíčová aktivita 03

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Název podporované aktivity:

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

Tato KA je zaměřena na profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů, a to formou stínování na partnerských školách v zahraničí či v jiných relevantních organizacích v zahraničí. Krátkodobé stáže budou sestávat z pozorování metod a postupů zavedených na přijímací organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

 

Klíčová aktivita 04

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Název podporované aktivity:

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Cílem KA je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Proběhne krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky školy. Ti zde absolvují jazykovou výuku ve stanoveném rozsahu a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

 

Během realizace projektu

V rámci KA1 projektu byly pro zakoupeny publikace a čtečky elektronických knih pro Čtenářské dílny.

 

 

KA2 zahrnovala jazykový kurz pro učitele - v rámci kurz vycestoval jeden z vyučujících Hotelové školy do anglického Worthingu.

 

V rámci KA3 pak proběhlo stínování 3 vyučujích cizích jazyků a matematiky v rakouské partnerské škole. Zkušenosti získané během této stáže  jsou průběžně aplikovány ve výuce a předávány dalším vyučujícím.

 

Jazykově-vzdělávací pobyt žáků Hotelové školy v rámci KA4 proběhl v Anglii, ve městě Hastings. Studenti zde absolvovali kurz anglického jazyka s rodilými mluvčími a také se seznámili s reáliemi země (např. zámek Leeds, útesy Seven Sisters).


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník