Virtuální vědecká konference

 

Vysoká škola obchodní a hotelová

pořádala

Virtuální vědeckou konferenci "Management hotelnictví a cestovního ruchu" 

 

Vědečtí garanti konference:

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.

 

Témata konference:

Management cestovního ruchu

Management hotelnictví

 

Důležité termíny:

10. června 2015 - Přihlášky na konferenci

15. června 2015 - zaslání příspěvků dle šablony

Diskusní fórum pro přihlášené účastníky - zpřístupnění 26. června 2015 v systému konference

 

Přihlášení na konferenci:

Pro přihlášení na konferenci použijte následující formulář.

 

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvku do 10 stran včetně příloh a soupisu literatury

Příspěvky musí spňovat následující šablonu

Příspěvky budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce přes mailovou adresu konference@hotskolabrno.cz

 

Konferenční sborník

Příspěvky v souladu s tématy kenference budou recenzovány a v případě úspěšného recenzního řízení publikovány ve sborníku na CD s ISBN.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník