Studentská výzkumná a odborná činnost

 

Studentská výzkumná odborná činnost (SVOČ) na Vysoké škole obchodní a hotelové je představení prací a projektů studentů bakalářského stupně s primárním zaměřením na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

Studentský workshop 2021

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

7. dubna 2021 se uskutečnil Studentský workshop 2021

 

pořádaný Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně.

 

Studentský workshop bude součástí 14. mezinárodní vědecké konference VŠOH a uskuteční se po jednání v sekcích. 

 


Pokyny pro přihlášení do soutěže - duben 2021

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského programu denní i kombinované formy, kteří do stanoveného termínu odevzdají přihlášku a vědeckou, resp. odbornou práci ve  formě článku.
 
Soutěžní studentské vědecké a odborné práce mohou prezentovat výsledky bakalářských prací či jiná odborná témata (řešená např. prostřednictvím přihlášky k tématu SVOČ).
 
Studenti soutěží s odborným článkem odevzdaným v souladu s předepsanou šablonou (dostupná v systému Moodle v kurzu Studentský workshop 2021) v rozsahu 10-15 stran. V den konání SVOČ řešený problém obhajují před odbornou komisí. Na veřejnou prezentaci před odbornou komisí mají 5 až 10 minut.
 
Práce hodnotí odborná komise. Komisi předsedá prorektor pro výzkumnou činnost VŠOH. 
 
Všichni účastníci soutěže získají certifikát o participaci na studentském workshopu. První tři místa obdrží potvrzení o jejich umístění. Vítěz bude odměněn.
 
***********************************
 

Studentské projekty prezentované na minulých Studentských workshopech

 

Studentský workshop 2021:

 

Poř.č.       Název projektu:                                                                                                       Období realizace 

1

MARKETINGOVÁ ANALÝZA DESTINÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU

04/2020-04/2021

2

MIESTO NEKONVENČNEJ DOPRAVY V CESTOVNOM RUCHU A JEJ BUDÚCNOSŤ

04/2020-04/2021

3

VLIV COVID - 19 NA EKONOMICKOU SITUACI V GASTRONOMII, HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU

04/2020-04/2021

 

 

 

Studentský workshop 2020:

 

Poř.č.       Název projektu:                                                                                                       Období realizace 

1

MODIFIKACE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU V CENTRU EDEN

04/2019-04/2020

2

KONCEPCE ALTERNATIVNÍ KAVÁRNY S PRAVIDELNÝMI WORKSHOPY

04/2019-04/2020

3

ANDALÚZIA – ATRAKTÍVNA DESTINÁCIA PRE CESTOVNÝ RUCH

04/2019-04/2020

4

MEDOVINA – VÝROBA A JEJÍ VYUŽITÍ

04/2019-04/2020

 

 

 

 

Studentský workshop 2019:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Inovace a jejich zavádění v hotelu Relax

04/2018-04/2019

2

Analýza kavárenských provozů ve vybraném městě

04/2018-04/2019

3

Výživa jako prevence civilizačních onemocnění

04/2018-04/2019

4

Tradice a zvyky gastronomické kuchyně Benátské oblasti

04/2018-04/2019

 
 
 

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Vedení pensionu CRISTAL a návrhy na zlepšení jeho činnosti

04/2017-04/2018

2

Bezpečnost v hotelnictví a cestovním ruchu

04/2017-04/2018

3

Vliv nástrojů proti daňovým únikům v oblasti služeb

04/2017-04/2018

4

Risk management při realizaci podnikatelského záměru

04/2017-04/2018

5

Využití outsourcingu v hotelu Clarion Congres Hotel Olomouc

04/2017-04/2018

 

Studentský workshop 2017:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Joga ako fenomén cestovného ruchu

04/2016-04/2017

2

Monitoring jakosti pitné vody, jeho význam a nákladovost

04/2016-04/2017

3

Podnikatelský plán na založení restaurace

04/2016-04/2017

4

Návrh podnikatelského plánu na založení rodinné farmy s agroturistikou

04/2016-04/2017

5

Marketingový mix a jeho využití ve vybraném podniku poskytujícím ubytovací služby

04/2016-04/2017

 

Studentský workshop 2016:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Návrh organizačnej štruktúry v hoteli Partizán, s.r.o.

04/2015-04/2016

2

Marketingový management v športovom cestovnom ruchu

04/2015-04/2016

3

Problematika školských stravovacích zariadení so zameraním na zdravý životný štýl a konzumáciu energetických nápojov

04/2015-04/2016

4

Marketing Communication of Hospitality Facility Focusing on Congress Tourism

04/2015-04/2016

 

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník