Studentská výzkumná a odborná činnost

 

Studentská výzkumná odborná činnost (SVOČ) na Vysoké škole obchodní a hotelové je představení prací a projektů studentů bakalářského stupně s primárním zaměřením na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

Studentský workshop 2019

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

V dubnu 2019 proběhl Studentský workshop 2019 pořádaný

Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně.

 

Studentský workshop byl součástí 12. mezinárodní vědecké konference VŠOH a uskutečnil se po jednání v sekcích. 

 


Pokyny pro přihlášení do soutěže - duben 2020

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského programu denní i kombinované formy, kteří do stanoveného termínu odevzdají přihlášku a vědeckou, resp. odbornou práci ve  formě článku.
 
Soutěžní studentské vědecké a odborné práce mohou prezentovat výsledky bakalářských prací či jiná odborná témata (řešená např. prostřednictvím přihlášky k tématu SVOČ).
 
Studenti soutěží s odborným článkem odevzdaným v souladu s předepsanou šablonou (dostupná v systému Moodle v kurzu Studentský workshop 2019) v rozsahu 10-15 stran. V den konání SVOČ řešený problém obhajují před odbornou komisí. Na veřejnou prezentaci před odbornou komisí mají cca 10 minut.
 
Práce hodnotí odborná komise. Komisi předsedá prorektor pro výzkumnou činnost VŠOH. 
 
Všichni účastníci soutěže získají certifikát o participaci na studentském workshopu. První tři místa obdrží potvrzení o jejich umístění. Vítěz bude odměněn.
 
Studentské projekty prezentované v rámci Studentského workshopu 2019:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Inovace a jejich zavádění v hotelu Relax

04/2018-04/2019

2

Analýza kavárenských provozů ve vybraném městě

04/2018-04/2019

3

Výživa jako prevence civilizačních onemocnění

04/2018-04/2019

4

Tradice a zvyky gastronomické kuchyně Benátské oblasti

04/2018-04/2019

 
 
***********************************
 

Studentské projekty prezentované na minulých Studentských workshopech

Studentský workshop 2018:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Vedení pensionu CRISTAL a návrhy na zlepšení jeho činnosti

04/2017-04/2018

2

Bezpečnost v hotelnictví a cestovním ruchu

04/2017-04/2018

3

Vliv nástrojů proti daňovým únikům v oblasti služeb

04/2017-04/2018

4

Risk management při realizaci podnikatelského záměru

04/2017-04/2018

5

Využití outsourcingu v hotelu Clarion Congres Hotel Olomouc

04/2017-04/2018

 

Studentský workshop 2017:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Joga ako fenomén cestovného ruchu

04/2016-04/2017

2

Monitoring jakosti pitné vody, jeho význam a nákladovost

04/2016-04/2017

3

Podnikatelský plán na založení restaurace

04/2016-04/2017

4

Návrh podnikatelského plánu na založení rodinné farmy s agroturistikou

04/2016-04/2017

5

Marketingový mix a jeho využití ve vybraném podniku poskytujícím ubytovací služby

04/2016-04/2017

 

Studentský workshop 2016:

Poř.č.

Název projektu

Období realizace

1

Návrh organizačnej štruktúry v hoteli Partizán, s.r.o.

04/2015-04/2016

2

Marketingový management v športovom cestovnom ruchu

04/2015-04/2016

3

Problematika školských stravovacích zariadení so zameraním na zdravý životný štýl a konzumáciu energetických nápojov

04/2015-04/2016

4

Marketing Communication of Hospitality Facility Focusing on Congress Tourism

04/2015-04/2016

 

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník