Studentská výzkumná a odborná činnost

 

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) na Vysoké škole obchodní a hotelové je představení prací a projektů studentů bakalářského stupně s primárním zaměřením na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

Studentský workshop 2019

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

V dubnu 2019 proběhne Studentský workshop 2019 pořádaný

Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně.

 

Studentský workshop je součástí 12. mezinárodní vědecké konference VŠOH a uskuteční se po jednání v sekcích. 

 


Pokyny pro přihlášení do soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského programu denní i kombinované formy, kteří do stanoveného termínu odevzdají přihlášku a vědeckou, resp. odbornou práci ve  formě článku.
 
Soutěžní studentské vědecké a odborné práce mohou prezentovat výsledky bakalářských prací či jiná odborná témata (řešená např. prostřednictvím přihlášky k tématu SVOČ).
 
Studenti soutěží s odborným článkem odevzdaným v souladu s předepsanou šablonou (dostupná v systému Moodle v kurzu Studentský workshop 2019) v rozsahu 10-15 stran. V den konání SVOČ řešený problém obhajují před odbornou komisí. Na veřejnou prezentaci před odbornou komisí mají cca 10 minut.
 
Student(ka) se do soutěže přihlásí jednak odevzdáním přihlášky na formalizovaném tiskopisu („přihláška“), a dále odevzdáním soutěžního článku -  elektronickou formou:
Dále je nutné odevzdat soutěžní text v tištěné formě, a to ve dvou výtiscích. Tištěné texty přebírá Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA. 

 

Přihláška i šablona soutěžního článku jsou dostupné v systému Moodle v kurzu „Studentský workshop 2019“ (Zájemci, jež nemají přístupová práva do systému moodle, využijí možnost přihlásit se jako host).
 
 
Práce hodnotí odborná komise. Komisi předsedá prorektor pro výzkumnou činnost VŠOH. 
 
Všichni účastníci soutěže získají certifikát o participaci na studentském workshopu. První tři místa obdrží potvrzení o jejich umístění. Vítěz bude odměněn.
 
***********************************

Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník