Studentská vědecká odborná činnost

 

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) na Vysoké škole obchodní a hotelové je představení prací a projektů studentů bakalářského stupně s primárním zaměřením na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

Studentský workshop 2017

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Dne 27. dubna 2017 proběhl Studentský workshop 2017 pořádaný

Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně.

 

Studentský workshop byl součástí 10. mezinárodní vědecké konference VŠOH a uskutečnil se po jednání v sekcích. 

Hodnotící komise:

Předseda: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.  

Členové:prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.  

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Ing. Helena Velichová, Ph.D.

                Ing. Pavel Dopita, LL.M, MBA

 

Celkem bylo přihlášeno a odprezentováno 5 prací.
Hodnotící komise při uzavřeném jednání posoudila a ohodnotila práce v následujícím pořadí:


1. místo: Langpaulová Nikola – forma studia prezenční
2. místo: Paulátová Jana – forma studia kombinovaná
3. místo: Inštitorisová Leila – forma studia prezenční
4. místo: Vymočilová Veronika – forma studia prezenční

Pokyny pro přihlášení do soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského programu denní i kombinované formy, kteří do stanoveného termínu odevzdají přihlášku a vědeckou, resp. odbornou práci ve  formě článku.
 
Soutěžní studentské vědecké a odborné práce mohou prezentovat výsledky bakalářských prací či jiná odborná témata (řešená např. prostřednictvím přihlášky k tématu SVOČ).
 
Studenti soutěží s odborným článkem odevzdaným v souladu s předepsanou šablonou (dostupná v systému Moodle v kurzu Studentský workshop 2017) v rozsahu 10-15 stran. V den konání SVOČ řešený problém obhajují před odbornou komisí. Na veřejnou prezentaci před odbornou komisí mají cca 10 minut.
 
Student(ka) se do soutěže přihlásí jednak odevzdáním přihlášky na formalizovaném tiskopisu („přihláška“), a dále odevzdáním soutěžního článku -  elektronickou formou:
Dále je nutné odevzdat soutěžní text v tištěné formě, a to ve dvou výtiscích. Tištěné texty přebírá Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA. Texty je možné odevzdat ve třech termínech, konkrétně: ve čtvrtek 20.4., v sobotu 22.4. a v pondělí 24. 4.

 

Přihláška i šablona soutěžního článku jsou dostupné v systému Moodle v kurzu „Studentský workshop 2017“ (Zájemci, jež nemají přístupová práva do systému moodle, využijí možnost přihlásit se jako host).
 
Termín odeslání přihlášky a soutěžního článku je 22. dubnu 2017.
 
Veřejná obhajoba soutěžních témat a vyhlášení výsledků proběhne v rámci 10. Mezinárodní konference VŠOH dne 27. dubna 2017.
 
Práce hodnotí odborná komise. Komisi předsedá prorektor pro výzkumnou činnost VŠOH. 
 
Všichni účastníci soutěže získají certifikát o participaci na studentském workshopu. První tři místa obdrží potvrzení o jejich umístění. Vítěz bude odměněn.
 
***********************************

Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník