Proč studovat VŠOH?

VŠOH –  už 13 let s vámi - Vzájemný respekt a partnerství

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně působí od roku 2006. Je školou s velmi dobrou kvalitou a vznikající tradicí. Během 13 let se škola rozvinula, co do kvality i velikosti.

Vysoká škola obchodní a hotelová má již přes 900 úspěšných absolventů.

 

Úspěchy našich absolventů?

Absolvent oboru Management cestovního ruchu Bc. Stanislav Chudáček, se svoji bakalářskou prací na téma : Možnosti prezentace turistických lokalit formou konceptu Location-Based Services v mobilních aplikacích, pod vedením  RNDr. Jakuba Trojana,  vyhrál nejprestižnější českou soutěž bakalářských prací v cestovním ruchu pořádanou agenturou CzechTourism.

Bc. Stanislav Chudáček

 

Diplom za 1. místo v prestižní české soutěži bakalářských prací

 

Absolventka  Managementu cestovního ruchu Bc. Radana Šimáková byla přijata na  magisterské studium na prestižní vysokou školu ve  Velké Británii.

Proč studovat VŠOH?

Výhody studia na Vysoké škole obchodní a hotelové

 

STUDIUM

                             Management hotelnictví a cestovního ruchu

                             Gastronomie, hotelnictví  a  cestovní ruch

 

FINANČNÍ VÝHODY STUDIA

 

VÝUKA

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A PRAXE

 

KURZY, EXKURZE

 

VLASTNÍ OBOROVĚ ZAMĚŘENÉ VÝZKUMNÉ ZÁZEMÍ

 

DALŠÍ VÝHODY PRO STUDENTY

 

UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník