Ubytovací a sociální stipendium

 

 

Vysoká škola  obchodní a hotelová se přihlásila do programu, v němž v soutěži  mohou  studenti naší školy  získat stipendium pro studium v zahraničí.

Studenti, kteří se chystají vyrazit za studiem do některé z evropských zemí, mohou vyhrát jedno z deseti stipendií ve výši 2000 €. Více na odkazu:

https://www.goeuro.cz/cestovani/studium-v-zahranici

 

 

Ubytovací a sociální stipendium

 

Ubytovací stipendium

Studenti (i cizinci) s trvalým bydlištěm mimo území města Brna mohou  žádat o ubytovací stipendium. Žádost se podává 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.

Dávka není vázána na sociální podmínky žadatele.

Ubytovací stipendium je vypláceno po přidělení dotace MŠMT za každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání  stipendia, kromě měsíců červenec a srpen. Dávku obdrží student  za celé období po ukončení příslušného semestru.

Výše měsíční dávky  v současné době činí přibližně  550,- Kč.

 

Sociální stipendium

Nárok na přiznání sociálního stipendia mají pouze studenti, kteří jsou občany ČR a kteří zároveň k elektronické žádosti o sociální stipendium   doloží písemné  „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vydávané orgánem státní sociální podpory (příjem za kalendářní rok rozhodný pro přiznání dávky nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50). Žádost se podává 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.

Stipendium je vypláceno po přidělení dotace MŠMT za každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, kromě měsíců červenec a srpen. Dávku obdrží student  za celé období po ukončení příslušného semestru.

Přibližná výše měsíční dávky je 1600,- Kč.

 

O přiznání ubytovacího a sociálního stipendia rozhoduje rektor na základě žádosti studenta. Stipendium se vyplácí výhradně z dotací státního rozpočtu poskytnutých na základě zákona.

Veškerá stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet v České republice, ve výjimečných případech v hotovosti v pokladně VŠOH.  Konkrétní výplatní termíny se stanoví vždy po poskytnutí dotace na stipendia a zveřejní se  v IS VŠOH.  Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.  Student je povinen neprodleně informovat studijní oddělení VŠOH o případných změnách, které se vztahují na podmínky přiznání stipendia.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník