Kariérní poradenství

 

Kariérní poradenství a poradenství ve složitých životních a studijních situacích pro studenty VŠOH

 

Poradenství poskytuje pomoc studentům VŠOH, kteří se ocitli ve složité životní nebo studijní situaci.Poradenství zahrnuje také poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, které je určeno studentům a uchazečům o studium se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním a všem studentům, kterým jejich nepříznivý zdravotní stav přináší problémy při studiu. Patří sem například studenti fyzicky handicapovaní, s poruchami učení, s duševním onemocněním apod.

 

Proč nabízíme toto poradenství studentům?

Chceme studentům pomoci při zdolávání životních úskalí i drobných krizí všedního dne. Pomoci jim zvládnout životní, osobní či studijní potíže.

 

Říkáte si...

 

V prvé řadě Vám budeme naslouchat, nebudeme Vás hodnotit a nebudeme Vám říkat, jak byste se měli či neměli cítit nebo chovat. Pokusíme se společně hledat způsob, jak byste mohli svoji obtížnou situaci řešit. Budeme Vám pomáhat, abyste si našli vlastní cestu, jak se s obtížnou situací vypořádat.

 

Kromě naslouchání můžeme také využívat následující:

 

V rámci kariérního poradenství nabízíme studentům VŠOH  pomoc při volbě povolání, plánování kariéry, řešení vnitřních překážek při uskutečnění volby povolání a poradenství při výběru studijních oborů v návaznosti na uplatnění v budoucím zaměstnání.

 

Během individuální kariérní konzultace můžete přijít probrat následující:

 

Kontaktujte nás

Pokud se rozhodnete využít služeb poradenství, které je pro studenty VŠOH zcela zdarma, přihlaste se na kontakt níže:

Mgr. Hana Vovsová

e-mail: vovsova@hotskolabrno.cz

 

Konzultační hodiny pro kariérové poradenství a poradenství ve složitých životních a studijních situacích jsou stanoveny na středu od 14 do 15 hod, VŠOH. Bosonožská č. 9

Další konzultace jsou možné na základě e-mailové nebo telefonické domluvy.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník