Vědecká, výzkumná a vývojová činnost

 

Akademičtí pracovníci Vysoké školy obchodní a hotelové spolu s nově nastoupenými pedagogy k 1.9.2015 realizovali dle databáze RIV (dle sběrů výsledků v letech 2008 – 2014) celkem 284 výstupů typu J, 356 výstupů typu D, 16 odborných knih (typ výsledku B) a 14 kapitol v knize (typ výsledku C). Za stejné období byl udělen 1 užitný/průmyslový vzor, 1 prototyp funkčního vzorku, 1 certifikovaná metodika, vytvořeny 4 specializované mapy a 22 ostatních nezařazených výstupů. VŠOH je nositelem dvou projektů pro inovace výzkumu a vzdělávání, podpořených z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, s úhrnem finanční podpory ve výši 19,8 milionů korun.

Od roku 2008 jsou každý rok pořádány již tradiční konference s mezinárodní účastí zaměřené na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch, jejímiž účastníky byly přední osobnosti z oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Velké Británie a Ukrajiny. Součástí konference je vždy i studentský workshop. VŠOH vydává sborník recenzovaných příspěvků z konference s ISBN.

Vysoká škola obchodní a hotelová má vlastní vydavatelskou činnost. Vydává recenzovaný vědecký časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. VŠOH vyvíjí řadu aktivit v podobě seminářů, workshopů a dalších aktivit ve spolupráci s významnými aktéry a stakeholdery (např. Znovín Znojmo, Hotel International  atp.). VŠOH se každoročně zapojuje do mezinárodní akce GIS Day.

 

Projekty řešené v rámci Grantové agentury VŠOH 2017-2018

Projekty řešené v rámci Grantové agentury VŠOH 2016-2017

Projekty řešené v rámci Grantové agentury VŠOH 2015-2016

Projekty řešené v rámci Grantové agentury VŠOH 2014-2015

Projekty řešené v rámci Grantové agentury VŠOH 2013-2014

Vybrané granty a projekty získané pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník