Mezinárodní vztahy

 (English version)

 

Mezinárodní vztahy

 

Navazování mezinárodních kontaktů a prohlubování zahraničních vztahů je jedním z dlouhodobých cílů VŠOH. Prostřednictvím intenzivní spolupráce se zahraničními vysokými školami podobného zaměření a zapojením školy do společných aktivit v rámci výuky chceme dosáhnout internacionalizace naší instituce. Strategie VŠOH v oblasti mezinárodní spolupráce vychází mimo jiné z aktivit programu Erasmus. Intenzivní spolupráce probíhá především výměnou studentů, pedagogů a zaměstnanců a společnými výzkumnými činnostmi. Výzkumná činnost zahrnuje například výzkumy zaměřené na interkulturní odlišnosti působící v odvětví cestovního ruchu, legislativní odlišnosti zemí zapojených do průmyslu cestovního ruchu anebo komparační analýzy nabídky cestovního ruchu.

 

Základní priority VŠOH v rozvoji medzinárodních vztahů

 

 

Organizační struktura zahraničního oddělení

 

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník