SYNERGIE4IN

 

SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace

CZ.1.07/2.2.00/28.0133

 

POPIS PROJEKTU

Projekt směřuje ke zkvalitnění výuky, prohloubení diverzifikace VŠOH a posílení její národní i mezinárodní pozice. Nástrojem jsou 4 klíčové aktivity (KA): INovace edukačních nástrojů, INternacionalizace výukového procesu, INiciace meziuniverzitní spolupráce a projektové výuky a INtegrace požadavků znalostní ekonomiky do zvyšování kompetencí akademických pracovníků.

Z výstupů projektu lze zdůraznit především to, že pořízené technologie zkvalitní prezenční a kombinovanou výuku. Vznikne unikátní meziuniverzitní výuka, projekty v terénu a deset nových předmětů (z toho osm v anglickém jazyce). Bude pořízen systém hodnocení kvality a elektronické a tištěné informační zdroje. Zrealizuje se sedmadvacet zahraničních stáží a dvě mezinárodní konference na VŠOH. Nositelem projektu je Laboratoř aplikované a experimentální geografie.

 

CÍLE PROJEKTU

1. Prvním cílem je INOVACE, modernizace a multimedializace výukového procesu - zejména vybavení učeben, kabinetů, inovování serverů a zpřístupnění nových technologií bezkontaktních forem výuky. Informační báze VŠOH posílí nákup odborných učebnic a pořízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům.

2. Druhý cíl představuje INTERNACIONALIZACI výukového procesu směrem k podpoře výuky v cizích jazycích a propojení multilingválního přístupu s podnikatelským prostředím. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou stáže studentů i akademických pracovníků v zahraničních firmách, umožňující transferabilitu know-how do výuky VŠOH, mezinárodní konference, účast na veletrzích vysokých škol a nové předměty v anglickém jazyce.

3. Třetím cílem je INICIACE vzniku mezioborových studií. Budou inovovány stávající předměty směrem k projektovému pojetí. Vznikne nový průřezový (interdisciplinární) předmět s odborníky z jiných pracovišť a z praxe a také unikátní meziuniverzitní terénní kurz.

4. Čtvrtý cíl představuje INTEGRACI požadavků znalostní ekonomiky do výukového procesu prostřednictvím doplňkového zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, zejména v oblasti soft-skills.

 

Harmonogram aktivit byl realizován v období 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014.

Z REALIZACE PROJEKTU SYNERGIE 4IN

Výběrová řízení

    

       - ProQuest CENTRAL

       - ebrary

       - Leisure and Tourism Database

       - Summon (metavyhledávač)

       - RefWorks 2.0 (správce záznamů a citací)

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÍM ZDROJŮM

- prostřednictvím webové stránky www.infozdroje.cz

- další možností je vzdálený přístup prostřednictvím vpn.hotskolabrno.cz

(přihlašovací údaje shodné s přihlašovacími údaji do systému Moggis)

 

Dne 25.10.2013 proběhlo školení akademických pracovníků v práci s elektronickými informačními zdroji. Účastníkům školení byly vystaveny certifkáty. Vysoká škola obchodní a hotelová také obdržela certifkát, kterým byla doložena dostupnost těchto zdrojů.

Školitelky z dodavatelské firmy Albertina icome Praha

V dnech 10. 12. a 19. 12. 2013 proběhlo seznámení studentů 1. a 2. ročníků VŠOH s elektronickými informačními zdroji. Během školení byli studenti seznámeni se základními funkcemi jednotlivých databází a také dvou nadstavbových nástrojů. Studenti 3. ročníku byli s elektronickými informačními zdroji seznámeni prostřednictví předmětu Diplomový seminář, který byl vyučován v zimní semetru 2013/2014.

Dne 6. 1. 2013 proběhlo školení akademických pracovníků pro nové aplikace a možnosti práce se systémem LMS Moodle.

 

Výuka předmětů v anglickém jazyce

Akademický rok 2012/2013

Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management

Selected Chapters from Microeconimics and Macroeconomics

Landscape and Heritage

Gastronomy: basic, trends and news

International Marketing in Tourism and Hospitality

Business English

Applied Human Nutrition

Spa and Wellness Services

 

Akademický rok 2013/2014

Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management

Selected Chapters from Microeconimics and Macroeconomics

Landscape and Heritage

Gastronomy: basic, trends and news

Spa and Wellness Services

International Marketing in Tourism and Hospitality

Business English

Applied Human Nutrition

 

Akademický rok 2014/2015

Business English

Gastronomy: basic, trends and news

Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management

Landscape and Heritage

 

K předmětům v anglickém jazyce vytvořili vyučující studijní materiály-skripta, které jsou v elektronické podobě dostupné v LMS Moodle (e-learningový portál VŠOH). Vytištěné studijní materiály jsou k dispozici v knihovně školy.

 

Výuka inovovaných předmětů

Blok interdisciplinárních studií: předmět zahrnoval sled přednášek odborníků z praxe a z akademické sféry k tématu hotelnictví, cestovní ruch a gastronomie. Přednášky byly zpřístupněny také veřejnosti. Program přednášek byl zveřejněn na stránkách VŠOH a na stránkách nositele projektu - LEAG.

 

Všechny přednášky již proběhly a setkaly se s velmi kladným ohlasem studentů. Seznam přednášek naleznete zde.

 

Meziuniverzitní terénní kurz udržitelného cestovního ruchu - připraven ve spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. Dva dny spolu studenti obou škol, tedy VŠOH a MENDELU, strávili v Moravském krasu. Kurz obsahoval přednášky s lektory z obou vysokých škol a konal se ve dnech 30. - 31. 5. 2013. Více ve zprávě z terénního kurzu.

 

Ve dnech 19. a 20. června 2014 proběhl druhý Meziuniverzitní terénní kurz VŠOH ve spolupráci s MENDELU. Trasa kurzu byla tentokráte naplánována po Baťově kanálu a jeho okolí. Kudy trasa terénního kurzu vedla a reakce studentů na celý kurz naleznete ve zprávě z kurzu.

 

Výuka inovovaných předmětů v akademickém roce 2014/2015

Dne 16. 9. 2014 začal první přednáškou předmět Blok interdisciplinárních studií. Předmět se bude opět skládat z přednášek odborníků z akademických a vědecko-výzkumných pracovišť a z praxe k tématům hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Prvním přednášejícím byl Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. s přednáškou na téma Catering a restaurace v praxi.

Další přednáška proběhla 23. 9. 2014 na téma Wellington Cafe - projekt, ve kterém se mediálně známý Masterchef Petr Jonáš zaměřuje na kvalitní gastronomii s využitím místních sezonních produktů. Přednášel jeden z členů jeho týmu, absolvent VŠOH Bc. Jan Malinka. Téma přednášky: "Edinburgh - Řečkovice - Česká, cesta k úspěchu?"

Dne 30. 9. 2014 následovala přednáška Ing. Barbory Podhrázské (společnost DRING Consulting s.r.o.) na téma "Manuál produktů v cestovním ruchu".

Další přednáška se uskutečnila 7. 10. 2014. Přednášejícím byl šéfkuchař BEST WESTERN PREMIER Hotelu International Brno, předseda brněnské pobočky AKC ČR a držitel Zlaté medaile M. D. Rettigové, Miroslav Husák. Téma veřejně přístupné přednášky: "Seniorský Národní tým kuchařů a cukrářů ČR".

Dne 14. 10. přednášel v rámci předmětu BIS RNDr. Ondřej Šerý, GaREP, spol. s r.o., Společnost pro regionální ekonomické poradenství, na téma "Pozice cestovního ruchu ve strategických dokumentech v programovém období 2014-2020".

V další přednášce v rámci předmětu Blok interdisciplinárních studií vystoupil šéf Společnosti pro Fair Trade v ČR Tomáš Bílý s tématem "Fairtrade v praxi - nástroj marketingu i reálné etické spotřeby". Přednáška se uskutečnila Dne 21. 10. 2014 v 13:20 a je opět bylaurčena i pro zájemce z řad veřejnosti.

Dalším přednášejícím v Bloku interdisciplinárních studií byl manažer Café Fara Radek Džiuban. Přednáška s názvem "Cafe Fara: koncept rodinné kavárny" pro studenty i pro veřejnost proběhla v úterý 4. 11. 2014.

Jako další vystoupil s tématem "Pain management a řízení změny ve firmě" Ing. Jiří Slezák, MBA, který v současné době působící v rámci iniciativy Kupredu.cz. Veřejnosti přístupná přednáška proběhla ve středu 5. 11. 2014.

Jako další vystoupila v předmětu BIS Ing. Markéta Flekalová, Ph.D., z Ústavu plánování krajiny Z MENDELU s tématem "Rekreační prostředí - jeho potenciály a kvality", dne 11.11. 2014.

Dne 18. 11. 2014 přednášel v rámci předmětu BIS Mgr. Ondřej Konečný, Geografický ústav Přírodovědecké fakulty, Masarykova univerzita Brno, na téma "Turismus jako nástroj rozvoje venkovských komunit rozvojových zemí".

Dne 25. 11. 2014 následovala přednáška Ing. Marie Křivákové, ředitelky Centra Veronika Hostětín, na téma "Modelový Ekopenzion a podpora cestovního ruchu v Bílých Karpatech".

Dne 26. 11. 2014 následovala přednáška RNDr. Roberta Osmana, Ph.D. (Geografický ústav, Masarykova univerzita Brno), který studentům představil metodické přístupy k realizaci kvalitativních výzkumů pro bakalářskou práci v přednášce s názvem "Rozhovor jako příklad kvalitativní metody sběru dat v hotelnictví a v cestovním ruchu".

Další přednáška proběhla dne 2.12.2014. Simona Elsnerová, majitelka a manažerka brněnského top podniku Koishi, představila historii, současnost i budoucnost jedné z nejúspěšnějších restaurací v ČR - "Koncepce KOISHI restaurantu v Brně".

V úterý 9.12. (13:25-15:00, uč. č. 3) vystoupila v Bloku interdisciplinárních studií Mgr. Michaela Koláčková z firmy Mostex. Studenti ochutnali  desítky čajů v biokvalitě ve spolupráci s firmou Sonnentor, včetně rarit (zelená káva) a novinek na trhu. Název přednášky zněl "Čajová univerzita se zaměřením na přírodní čaje v Horeka, ve spolupráci s firmou Sonnentor - ochutnávka čajů v bio kvalitě".

Blok interdiscipilnárních studií 2014 uzavřel 16.12. poslední přednáškou Mgr. Tomáš Krejčí s tématem "Brownfields a jejich využití v cestovním ruchu".

 

Kompletní seznam přednášek naleznete zde.

 

Zahraniční stáže

- Kypr (Larnaca) - celkem 11 stáží (nahlédnout do fotogalerie)

- Malta - 1 stáž

- Ukrajina - 1 stáž

- Itálie - 3 stáže

- Německo - 1 stáž

- Španělsko - 3 stáže

 

 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Číslo aktivity:  01

Název klíčové aktivity:   Inovace studijního programu - modernizace didaktických a edukačních nástrojů a diverzifikace výukového procesu

Popis klíčové aktivity: Stěžejním výstupem KA1 je modernizace výukového procesu - jak z hlediska nabízeného produktu (služby) výuky, tak z hlediska procesní inovace (multimedializace procesu). Konkrétním výsledkem realizace budou především tyto pořízené nástroje:

- pořízení PC sestav a notebooků, scannerů, tiskáren, serverů, digitálních kamer s mikrofonem a softwarových balíčků,

- nákup literatury pro knihovnu,

- přístup do fulltextových databází (EIZ),

- integrace facilit stávajícího e-learningového systému a IS školy a nového softwarového nástroje pro evaluaci a systematické zjišťování kvality výuky.

 

Číslo aktivity:  02

Název klíčové aktivity:   Internacionalizace výukového procesu v rámci inovace studijního programu

Popis klíčové aktivity: Rozšíření výuky v cizích jazycích, zahraniční stáže cílové skupiny studentů a akademických pracovníků a účast zástupce VŠOH na mezinárodních veletrzích vysokých škol přispějí k diverzifikaci vzdělávacího systému profesně orientovaného bakalářského studijního programu. Výstupy z KA budou konkrétně:

- zahraniční stáže u firmy pro dvacet studentů a šest akademických pracovníků,

- účast na trojici mezinárodních veletrhů

- dvě mezinárodní konference

- osm nových volitelných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce

 

Číslo aktivity:  03

Název klíčové aktivity:   Iniciace vzniku mezioborových studií - spolupráce vysokých škola a relevantních partnerů

Popis klíčové aktivity: Aktivita akceleruje meziuniverzitní přesahy a výměnu informací mezi univerzitami. Nástrojem jsou nové a inovované předměty s důrazem na projektové pojetí, meziuniverzitní přesahy a horizontální téma udržitelného rozvoje. Vznikne např. blok interdisciplinárních studií, který nabídne unikátní přednášky odborníků z jiných pracovišť a praxe. Další nový předmět bude Meziuniverzitní terénní kurz udržitelného cestovního ruchu, aplikující teoratické poznatky při meziuniverzitní kooperaci (MENDELU Brno) při blokové výuce. Výuku obohatí využití tabletů a GPS přístrojů pro terénní výuku.

 

Číslo aktivity:  04

Název klíčové aktivity:   Integrace požadavků znalostní ekonomiky a zvyšování kompetencí akademických pracovníků

Popis klíčové aktivity: KA se soutředí na zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, kteří následně nabyté dovednosti a znalosti využijí při výuce. Součástí je dlouhodobé soustavné zvyšování kvalifikace v oblasti "business managementu" a posílení tzv. měkkých dovedností (soft skills). Výstupem realizace KA bude podpora zvýšení kvalifikace deseti akademických pracovníků.

 

Foto vlajky Evropské unie na budově školy - Den Evropy 2014

Další informace lze získat od manažera projektu - Ing. Marek Záboj,Ph.D., zaboj@hotskolabrno.cz


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník