Absolventský klub VŠOH

 

 

Kurz  výroby sýrů - kurz určený pro studenty a absolventy VŠOH i  pro širokou veřejnost 15.2.2019

 

Přednáška: Sortiment a hodnocení kanadských sýrů - Pavel Jelen,  emeritní profesor  University of Alberta, Kanada  Pavel Jelen - 20. 11. 2018 

 

Marketing v podnikání - přednáška absolventa Ing. jaromíra Jurky pro studenty i absolventy VŠOH 28. 11. 2017 

 

Absolventský brifing - 9.11.2016

 

Přednáška - Obnova organizace destinačního managementu v Kodani  pro studenty a absolventy 12. 4. 2016

Kurzy manažerské schopnosti a dovednosti v oblasti cestovního ruchu

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně nabízí absolventům a spolupracujícím společnostem, které podnikají v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, příležitost vzdělávání se zkušenými lektory s praxí v oboru :

 

Téma kurzu:

  

MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

  

Náplň kurzu:

-          praktický nácvik manažerských technik, krizový management

-          praktické ukázky se zaměřením na oblast cestovního ruchu

 

Kurz je zcela Z D A R M A.

  

Délka kurzu:  1 den

 

Místo konání: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, Bosonožská č. 9, Brno 625 00

 

Pro koho je kurz určen:

1. Podnikatelské subjekty - právnické osoby založené za účelem podnikání

    a) obchodní společnosti: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní

        společnost a veřejná obchodní společnost

    b) družstva: výrobní a spotřební

    c) osoby samostatně výdělečně činné

  

2. zaměstnanci těchto podnikatelských subjektů:

    OSVČ, firmy a jejich zaměstnance, které spadají do některé z podporovaných skupin CZ 

    NACE/Živnostenských oprávnění, těmi jsou:

-          Živnost řemeslná – Hostinská činnost

-          Živnost volná – (č. 55) Ubytovací služby

-          Živnost řemeslná – Hostinská činnost

-          Živnost volná – (č. 56) Ubytovací služby, Pekařství a cukrářství

  

 

Oficiálním dodavatelem kurzů je z oblasti hotelnictví a gastronomie je Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s.

V případě zájmu se prosím obraťte na paní Mgr. Hanu Vovsovou  na adresu: vovsova@hotskolabrno.cz   tel: 547 218 247

 

Podmínka přihlášení:  Účastník se bude hlásit pod svým Identifikačním číslem /IČO/ nebo Identifikačním číslem /IČO/ svého zaměstnavatele, které se nahlásí do přihlášky a podnik  nesmí mít překročen limit vyčerpané podpory de minimis.

  

Veškeré informace i pomoc v přihlášení  Vám rádi zajistíme.

  

Těšíme se na setkání s Vámi

http://vzdelavani.czechtourism.cz//kurz/70-manazerske-schopnosti-a-dovednosti-pro-oblast-cestovniho-ruchu/1443-termin-17-4-2015

 

 

Absolventi VŠOH pozor !

 

Ukončili jste studium a chcete začít podnikat? Jenže si nevěříte, že máte dostatek zkušeností? Máme pro vás  ideální řešení – Erasmus pro začínající podnikatele. Takže odhoďte zábrany a vycestujte  na pracovní stáž do zahraničí. Poznáte všechny druhy podnikání - naučíte se novým způsobům tvorby zisku a konkurenční výhody a získáte cenné podnikatelské kontakty.

 

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace na e-mailu: vovsova@hotskolabrno.cz 

 

 

Klub absolventů VŠOH

 

Setkání Klubu absolventů VŠOH v Brně

 

"Tak už je to tady. V příjemném prostředí Cafe Brussel na Pekařské ulici 74 se 11. 10. 2013 setkala skupinka absolventů naší školy u šálky velmi dobré kávy (na kterou nás pozval majitel, absolvent naší školy a úspěšný podnikatel pán Bc. Jurka). Nebylo nás tam mnoho, ale atmosféra byla bezvadná. A řekli jsme si, že taková setkání budeme určitě opakovat. Hodně jsme vzpomínali, hodně jsme se nasmáli. Stálo to tedy za to...... "

 

doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD.

mediátor a tutor školy

foto 1

foto 2

Podmínky členství v Klubu absolventů 

 

Pro přihlášení do Klubu absolventů a možnost čerpat výhody s ním spojené je nutné vyplnit přihlášku a spolu s podpisem, který stvrzuje souhlas se stanovami Klubu absolventů VŠOH zaslat na adresu Vysoké školy obchodní a hotelové Brno.

Nově jsme pro členy Klubu absolventů připravili jednotnou podobu zasílaných informací o VŠOH. Budete se  setkávat s newsletterem Klubu absolventů, ve kterém Vám budeme přinášet aktuální informace o připravovaných akcích a nabídkách kurzů za zvýhodněné ceny.

 

Výhody pro absolventy Vysoké školy obchodní a hotelové:

 

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU ABSOLVENTŮ VŠOH

S T A N O V Y  Klubu absolventů Vysoké školy obchodní a hotelové

 

Cíl činnosti

                Hlavním cílem činnosti Klubu je organizování spolupráce a podpora činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové. Za tímto účelem sdružuje její absolventy, kteří řádně podali úplně vyplněnou přihlášku do Klubu absolventů a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí, a to za podmínek a zásad těchto stanov, zejména následujícími aktivitami:

a)       zasílání informací o novinkách ze života školy,

b)       zvaní na odborné, společenské, kulturní i sportovní akce školy,

c)       vydání průkazu opravňujícího ke vstupu do knihoven školy, klubu , na semináře zdarma a dále pro uplatnění slevy z dalšího vzdělávání (sleva pro věrné zákazníky),

d)       nabídka dalšího vzdělávání (vnější kurzy, vnitřní kurzy, kurzy podle zjištěných potřeb,) s nabídkou slevy,

e)       organizace speciálních akcí pro absolventy (přednášky hostujících expertů atp.),

f)        organizace setkání absolventů,

g)       zprostředkovávání kontaktů s bývalými spolužáky s cílem zlepšování vzájemné komunikace, pomoci při hledání budoucích spolupracovníků nebo obchodních partnerů atp.,

h)       pomoc našim absolventům s hledáním pracovních příležitostí.

 

Členství

Řádným členem se může stát absolvent Vysoké školy obchodní a hotelové.

Za řádného člena bude přijat uchazeč na základě úplně vyplněné a podané písemné přihlášky do Klubu absolventů, zveřejněné na www.hotskolabrno.cz.

Povinností člena je dodržovat stanovy.

Členství v Klubu je podmíněno:

a)       vyplněním absolventské ankety zasílané jednou ročně VŠOH,

b)       odebíráním informačních e-mailů VŠOH.

Členství v Klubu zaniká:

a)       úmrtím,

b)       vystoupením na základě písemného prohlášení,

c)       zánikem Klubu,

d)       vyloučením na základě rozhodnutí rektorky VŠOH,

e)       neplněním stanov.

 

Platnost stanov

Stanovy vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách VŠOH.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník