Úřední deska

Dokumenty

Akreditovaný bakalářský studijní program

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VŠOH na období 2016 – 2020

 

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2017

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018

Plán realizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2018

Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti pro rok 2019

 

Výroční zpráva VŠOH za rok 2017

VNITŘNÍ PŘEDPISY

1. Statut VŠOH

2. Jednací řád Akademické rady VŠOH

3. Studijní a zkušební řád

4. Disciplinární řád pro studenty

5. Stipendijní řád

6. Řád celoživotního vzdělávání VŠOH

7. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí ...

 

Registrace vnitřních předpisů

 

Opatření proti sexuálnímu obtěžování  


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník