Úřední deska

Dokumenty

Strategický záměr VŠOH na období od roku 2021 do 2030

Plán realizace strategického záměru  VŠOH pro rok 2022

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VŠOH na období 2016 – 2020

Výroční zpráva VŠOH za rok 2020

 

Documents for mutation of accreditation in English language

    Characteristics of the study program Hotel and Tourism Management 
 

Instructions for admitting students

 

1.DISCIPLINARY RULES FOR STUDENTS

2.Electoral Code and Rules of Procedure of the Student Senate of the College of Business and Hotel Management

3.SCHOLARSHIP REGULATIONS

4.STATUTE OF THE COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT

5.STUDY AND EXAMINATION RULES OF THE COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT

VNITŘNÍ PŘEDPISY

1. Statut VŠOH

2. Jednací řád Akademické rady VŠOH

3. Studijní a zkušební řád

4. Disciplinární řád pro studenty

5. Stipendijní řád

6. Řád celoživotního vzdělávání VŠOH

7. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí ...

8. Řád pro zpracování akreditační dokumentace studijních programů VŠOH Brno

9. Volební a jednací řád Studentského senátu 

10. Garant studijního programu

11.Kvalifikační požadavky vedouích BP

 

Registrace vnitřních předpisů

 

Etický kodex akademických pracovníků VŠOH

 

Opatření proti sexuálnímu obtěžování  


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník