Organizační struktura

 

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bosonožská 9, 625 00 Brno

info@hotskolabrno.cz

 
Organizační struktura

  

Rektorát: Bosonožská 9, 625 00 Brno

Rektorka: PhDr. Ludmila Bartoňová

 

Jednatelka, statutární zástupkyně VŠOH: PhDr. Ludmila Bartoňová

 

Prorektor pro vzdělávací činnost: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Prorektor pro výzkumnou činnost a vnější vztahy: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

 

Kvestorka, jednatelka školy: JUDr. Helena Fišerová

Tajemnice VŠOH: Mgr. Hana Vovsová

Informační centrum: Bc. Nela Sellnerová

Koordinátorka projektu Erasmus: Mgr. Hana Vovsová

Zahraniční oddělení: vedoucí zahraničního oddělení Mgr. Hana Vovsová

 

Studijní oddělení:   vedoucí studijního oddělení: Mgr. Hana Vovsová

                                 referentka studijního oddělení: Mgr. Michaela Malčíková 

        styk s veřejností: Mgr. Hana Vovsová

        administrátor informačního systému školy: Jakub Mikulčák

        sekretariát: Lenka Kubicová

 

Struktura kateder VŠOH 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník