Vysoká škola obchodní a hotelová realizovala projekt OP VK

Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové

CZ.1.07/2.2.00/15.0440

 

POPIS A CÍLE PROJEKTU

Projekt zásadním způsobem inovuje studijní program VŠOH (Vysoké školy obchodní a hotelové), přičemž hlavním cílem projektu je poskytnout studentům a akademickým pracovníkům kvalitní a zcela profesionální zázemí moderní vysoké školy. V pěti klíčových aktivitách se za spolupráce odborných partnerů dosáhne následujících výstupů:

 

Harmonogram aktivit je realizován v období 1. 1. 2011 – 30. 4. 2013

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Hotel Slovan, a.s.

 

 

 

Vysoká škola realitní

- Institut Franka Dysona s.r.o.

 

 

Moravské zemské muzeum

 

 

 

VIA PETROV Brno, spol. s r.o.

 

 

 

 

A K T U Á L N Ě

 

Realizace plánovaných aktivit již byla úspěšně ukončena harmonogramu. 

 

 

       - výstupem konference je stejnojmenný elektronický sborník na CD s přiděleným číslem ISBN.

 

Ukázky učebních textů vytvořených v rámci projektu

 

REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT

 

Číslo aktivity:                   01

Název klíčové aktivity:    Modernizace výukových prostor

Aktuální popis realizace klíčové aktivity:

V rámci 1. klíčové aktivity byla v budově VŠOH na ulici Svážná 9 vybudována PC učebna vybavená 20 PC sestavami, 2 novými servery pro zkapacitnění datové sítě, proběhla optimalizace pro bezdrátové pokrytí internetem.

Učebna je vybavena interaktivní tabulí. Pro instalaci vybavení proběhly i drobné stavební úpravy. Učebna je nyní již plně funkční a probíhá v ní výuka.

 

V průběhu realizace učebny byly vytvořeny následující fotografie:

 

 

Číslo aktivity:                   02

Název klíčové aktivity:    Tvorba učebních textů, monografií

Aktuální popis realizace klíčové aktivity:

Byly dokončena práce na učebních oporách. Proběhlo také výběrové řízení na DTP sazbu, grafické zpracování a tisk učebních opor.  Byly již dodány všechny učební texty, které jsou v současné době distribuovány studentům a pedagogům.

 

 

Číslo aktivity:                   03

Název klíčové aktivity:    Implementace e-learningu

Aktuální popis realizace klíčové aktivity:

Realizovaným výstupem klíčové aktivity je otevřený interoperabilní e-learningový modul s dynamickou formou výuky. Tento modul je dimenzován pro cca 500 uživatelů. Krom interaktivního e-learningu jsou k dispozici i textové opory ke stažení - vždy v otevřených formátech PDF, ODF nebo DOC/RTF. Elearningovým modulem již disponuje více než 30 předmětů.

Interoperabilní e-learningový modul je dostupný na stránce http://elearning.hotskolabrno.cz/

 

Číslo aktivity:                   04

Název klíčové aktivity:    Spolupráce s partnery

Aktuální popis realizace klíčové aktivity:

Na VŠOH je již plně realizováno systematické propojení výuky se sférou praxe. Partnerské instituce se již zapojily tímto způsobem:

 

Úvodní setkání s partnery

Foto ze zasedání projektového týmu

 

Výstava lidová strava Moravy v rámci realizace KA4:

Dne 2. prosince 2011 se v prostorách VŠOH uskutečnila výstava „Lidová strava Moravy“. Cílem bylo seznámit návštěvníky s gastronomickými artefakty minulých století, které používaly naše babičky a prababičky. Zájemci mohli prolistovat kuchařské rubriky společenských časopisů z přelomu 19. a 20. století, shlédnout rozmanité kameninové formy na bábovky, porovnat historické a současné kuchyňské náčiní a ochutnat koláčky dle starého moravského receptu. Níže se můžete seznámit s expozicí prostřednictvím fotografií z výstavy:

 

Číslo aktivity:                   05

Název klíčové aktivity:   Zpětná vazba a evaluace výstupů

Aktuální popis realizace klíčové aktivity:

Byla úspěšně dokončena evaluace výstupů projektu v závěrečné etapě projektu v termínu: leden - duben 2013.

 

 

Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové

       – ukázky studijních materiálů v e-learningovém systému (průřez inovovanými předměty)

 
  

E – learningový kurz Globalizace a integrační procesy v hotelnictví

Kurz Globalizace a integrační procesy v hotelnictví, jehož hlavním cílem je objasnění pojmů globalizace v cestovním ruchu a hotelnictví, se snaží přiblížit studentům VŠOH význam a dopad těchto procesů. 

 

          E – learningový kurz Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu

Kurz Globalizace a integrační procesy v CR podobně jako kurz Globalizace a integrační procesy v hotelnictví je zaměřen na vysvětlení pojmu globalizace v cestovním ruchu, jeho náplně a význam.

 

Globalizace a integrační procesy v cestovím ruchu a hotelnictví 

 
         E-learningový kurz Diplomový seminář

Kurz  Diplomový seminář se zaměřuje na seznámení se s vědeckou prací, její úpravou a všemi náležitostmi diplomových, resp. závěrečných prací studentů VŠOH.

  

E – learningový kurz Geografické informační systémy v praxi cestovního ruchu

Kurz Geografické informační systémy v praxi cestovního ruchu je studijní oporu pro studenty VŠOH se zaměřením na témata, kterými jsou:

úvod do kurzu, základy kartografie, GIS, mapové zdroje a typy map, mapová kompozice, tvorba tematické mapy.

  

E- learningový kurz Projektový management v cestovním ruchu

Kurz Projektový management v cestovním ruchu je zaměřen na význam a podstatu projektového managementu v CR, jeho procesy, analýzy a kontroly.

  

E- learningový kurz Geografie cestovního ruchu

Kurz Geografie cestovního ruchu je určen studentům VŠOH, kteří budou seznámeni s problematikou geografie cestovního ruchu v ČR i zahraničí.

   

E- learningový kurz Statistika v hotelnictví a statistika v cestovním ruchu

Kurz Statistika v hotelnictví a statistika v cestovním ruchu je zaměřen na základy pravděpodobnosti, statistickou indukci, analýzu závislostí a indexní analýzu.

 

E – learningový kurz Informační a rezervační systémy v hotelnictví a CR

Kurz Informační a rezervační systémy v hotelnictví a CR seznámí se základními informacemi o cestovním ruchu, vývoji a významu informačních a komunikačních technologií v hotelnictví a CR, využití internetu v hotelnictví a CR, nejnovějšími internetovými technologiemi. Dále budou studentům přiblíženy hotelové řetězce a jejich informačními systémy, rezervačními systémy použitelné v cestovních kancelářích a informačními systémy na regionální i celostátní úrovni.

 

E – learningový kurz Počítačová gramotnost

Kurz Počítačová gramotnost nabízí náhled na minulý i současný vývoj informačních a komunikačních technologií. Součástí kurzu jsou základy programování pro uživatele osobního počítače.

 

Foto vlajky Evropské unie na budově školy - Den Evropy 2014

 

 

Foto vlajky Evropské unie na budově školy - Den Evropy 2015

 

 

 

Foto vlajky Evropské unie na budově školy - Den Evropy 2016

 

 

Foto vlajky Evropské unie na budově školy - Den Evropy 2017

 

 

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník