Ediční činnost

Ediční rada VŠOH

VŠOH podporuje vydávání periodických a neperiodických dokumentů v tištěné i elektronické podobě, které zajišťují studijní proces, elektronické vzdělávání, prezentují výzkumné výsledky dosažené na Vysoké škole obchodní a hotelové. Pro ediční činnost byla ustanovena  Ediční rada VŠOH, která  sestavuje a schvaluje Ediční plán VŠOH  na následující kalendářní rok.

 

Ediční činnost VŠOH  zahrnuje vydávání zejména periodických a neperiodických publikací pro vnitřní potřeby VŠOH, které souvisí s jejím hlavním posláním. Pod periodickou publikací pro vnitřní potřeby VŠOH  se rozumí titul, který vychází s periodicitou nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem, s označením periodicity a v úpravě typické pro tento druh tiskoviny.

 

Neperiodické publikace pro vnitřní potřeby VŠOH  jsou:

 

 

Struktura ediční rady:

Předseda ediční rady: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Tajemnice: Mgr. Lucie Říhová


 

Členové: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

                Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

                Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D.

                Dr. Ing. Pavel Tvrzník                                        

 

 

Ediční činnost

Akademický rok 2013/2014

- vydání 8 učebních textů (skripta) k předmětům vyučovaným v anglickém jazyce

- vydání konferenčního sborníku 7. mezinárodní vědecké konference VŠOH v tištěné a elektronické podobě (CD-ROM)

- vydání dvou publikačních výstupů v rámci kurzu Cestovní ruch a udržitelný rozvoj - sborníky v elektronické podobě (CD-ROM)

- vydání dvojčísla časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 1-2/2014

 

Akademický rok 2014/2015

Plán ediční činnosti

- učební text (skripta) Projektový management

- konferenční sborník 8. mezinárodní vědecké konference VŠOH (tištěná a elektronická verze)

- publikace Ekonomika výživy

- časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 1/2015

 

Akademický rok 2015/2016

- učební texty (skripta) - seznam zde

- monografie Management hotelnictví a cestovního ruchu (Šefčík, Vladimír a kol.), vyšlo v nakladatelství CERM

                                                

- konferenční sborník z 9. mezinárodí vědecké konference VŠOH (tištěná a elektronická verze)

- časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 2/2015

 

Akademický rok 2016/2017

- monografie Gastronomie - vybrané kapitoly (Fišera, Miroslav a kol.), vyšlo v nakladatelství 2Theta, Český Těšín

                                                                 

- konferenční sborník z 10. mezinárodní vědecké konference VŠOH (tištěná a elektronická verze)

- časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 1/2016

 

Akademický rok 2017/2018 

Konferenční sborník z 11. mezinárodní vědecké konference VŠOH (tištěná i elektronická verze)

- Časopis Journal of Tourism, Hospitality and Comerce – 1 a 2/2017

- monografie Management služeb, hotelnictví a cestovního ruchu - vybrané kapitoly ( Vladimír Šefčík a kolektiv autorů) vyšlo v nakladatelství 2Theta, Český těšín 

 

 

Akademický rok 2018/2019 

-  Konferenční sborník z 12. mezinárodní vědecké konference VŠOH (tištěná i elektronická verze)

- Časopis Journal of Tourism, Hospitality and Comerce – 1 a 2/2018

 

- monografie Management služeb, hotelnictví a cestovního ruchu - vybrané kapitoly ( Vladimír Šefčík a kolektiv autorů) vyšlo v nakladatelství 2Theta, Český těšín 2. a 3. díl 

 

Akademický rok 2019/2020 

-  Konferenční sborník z 13. mezinárodní vědecké konference VŠOH (elektronická verze)

- Časopis Journal of Tourism, Hospitality and Comerce – 1 a 2/2019

- monografie Kulinářský cestovní ruch , ( Stanislav Kráčmar, Květoslava Šustová a kolektiv ) vyšlo v nakladatelství 2Theta, Český těšín 2019

 

Akademický rok 2020/2021 

-  Konferenční sborník z 14. mezinárodní vědecké konference VŠOH (elektronická verze)

- Časopis Journal of Tourism, Hospitality and Comerce – 1 a 2/2021

 

 

 

 

Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník