VĚDA A VÝZKUM

Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu"

XIV. mezinárodní vědecká konference

"Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu"

 se bude konat dne 7. dubna 2021 (středa) od 9,00 hod.

na Vysoké škole obchodní a hotelové s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno

 

 

Sborník z konference lze stáhnout zde

 

 

Zaměření konference:

Cestovní ruch a udržitelný rozvoj

Marketing a komunikace v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Soutěž o nejlepší studentskou práci (SVOČ).

 

Jsou zváni zástupci různých organizací, akademiků, výzkumníků, tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, problémech a současných trendech týkajících se témat konference a studentského workshopu v časovém horizontu včera, dnes a zítra.  

 

Vědecký výbor

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., Katedra gastronomie a hotelnictví,Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc., Katedra hodnotenia a spracovania živočišných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.,Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD., Katedra technických věd a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, Katedra ekonomie, ekonomiky a managamentu, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Dr. Ing. Pavel Tvrzník, Katedra cestovního ruchu a odborných předmětů, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Marketa Kubickova, Ph.D. MBA, College of Hospitality Retail and Sport Management, University of Carolina, USA

 

Organizační výbor konference

Doc.Ing. Miroslav Fišera, CSc.

     IIng. Katarina Mrkvová, PhD.

      Bc . Petra Obšelová

 

 

Odpovědná osoba za Studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ) 

      Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Jednací jazyk:čeština, slovenština a angličtina

 

Důležité termíny:

Přihlášení na konferenci:       do 15. března 2021

Zaslání příspěvku:                  do   8. března 2021

Termín pro platbu:                 do 15. března 2021

 

Přihlášení na konferenci

Přihlašovací formulář -  web odkaz (viz. Příloha)

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvku do 10 stran včetně příloh a literatury

Příspěvky pro konferenci i SVOČ musí splňovat následující šablonu (web odkaz-viz. Příloha) 

Příspěvky budou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém na e-mailové adrese:  konference@hotskolabrno.cz 

 

Konferenční sborník

Zaslané příspěvky budou publikovány ve Sborníku z XIV. Mezinárodní vědecká konference

"Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu" elektronická verze s ISBN, který bude vydán v den konference.

Editoři:

Ing Zdeněk Konečný, Ph.D.

Ing. Martin Cenek, Ph.D.

Nejlepší příspěvky z konferenci mohou být publikovány ve vědeckém časopisu Vysoké školy obchodní a hotelové s názvem Journal of Tourism, Hospitality and Commerce.

 

Účastnický poplatek

Pro aktivní přednášející bez poplatku

Účastnický poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Autoři, kteří zašlou příspěvek, ale konference se nezúčastní, hradí částku 500,- Kč.

 Údaje pro platbu:

Číslo účtu:35-9382820207/0100, Komerční banka, a.s.

IBAN:CZ 5301000000359382820207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: použijte ID přihlášky – bude doručeno v rámci potvrzení přihlášky

Konstantní symbol:308

Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše příjmení a slovo „konference“

Za zaplacení se považuje připsání částky na účet VŠOH. Poplatek zahrnuje oběd, občerstvení, konferenční sborník pro účastníky s recenzovanými a přijatými příspěvky. Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme náhradníka.

 

Kontakt

Veškeré dotazy směřujte na organizační výbor konference: konference@hotskolabrno.cz


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník