VĚDA A VÝZKUM

IX. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu"

Cílem konference je realizovat setkání zástupců různých organizací včetně akademiků, výzkumníků, tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, problémech a současných trendech týkajících se ústředního tématu konference a studentského workshopu.

 

Termín a místo konání 

21. dubna 2016, Bosonožská 9, Brno (budova VŠOH) 

 

Změna místa konání konference: Svážná 9, Brno

 

 

Témata konference

V souladu s tématem konference jsou vítány příspěvky na tato témata:

1.      Cestovní ruch a udržitelný rozvoj

2.      Marketing a komunikace v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

3.      Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

4.      Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

 

Vědecký výbor

prof. Ing. František Božek, CSc.

Katedra krizového řízení, Univerzita obrany, Brno

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c,

                  Rektor, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Prorektor pro vědu a výzkum, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

            doc. Ing. Petr David, Ph.D.

            Ústav účetnictví a daní, Mendelova univerzita v Brně

            doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

            Katedra služeb a cestovního ruchu, Ekonomická univerzita v Bratislavě

doc. Ing. Miroslava Fišera, CSc.

Ústav analýzy a chemie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.

Prorektor pro vnější vztahy, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

             Katedra technických věd a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

             Marketa Kubickova, Ph.D.

             College of Hospitality Retail and Sport Management, University of Carolina, USA

 

Organizační výbor

            Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

            Ing. Radka Šperková, Ph.D.

            Mgr. Petra Kůdelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité termíny

 

Příhlášení: do 5. března 2016 Termín prodloužen 18. března 2016

Zaslání příspěvku: do 5. března 2016 Termín prodloužen 18. března 2016

Termín pro platbu: do 5. března 2016 Termín prodloužen 18. března 2016

 

 

Přihlášení na konferenci

Pro přihlášení na konferenci použijte následující formulář

 

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvku do 10 stran včetně příloh a soupisu literatury

Příspěvky musí spňovat následující šablonu 

Příspěvky budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce přes mailovou adresu konference@hotskolabrno.cz

 

Konferenční sborník

Příspěvky budou publikovány ve sborníku s ISBN, který bude k dispozici v den konference.

Nejlepší příspěvky v konferenci budou publikovány ve vědeckém časopisu Vysoké školy obchodní a hotelové s názvem Journal of Tourism, Hospitality and Commerce.

 

Účastnický poplatek

Je vybírán účastnický poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Autoři, kteří zašlou příspěvek, ale konference se nezúčastní, hradí částku 500,- Kč.

 

Údaje pro platbu:

Číslo účtu:35-9382820207/0100, Komerční banka, a.s.

 IBAN: CZ 5301000000359382820207

 SWIFT: KOMBCZPPXXX

 Variabilní symbol: použijte ID přihlášky - bude doručeno v rámci potvrzení přihlášky

 Konstantní symbol: 308

 Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše příjmení a slovo „konference“

 

Za zaplacení se považuje připsání částky na účet VŠOH. Poplatek zahrnuje oběd, občerstvení, konferenční sborník pro účastníky s recenzovanými a přijatými příspěvky. Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme náhradníka.

 

Kontakt

Veškeré dotazy směřujte na organizační výbor konference: konference@hotskolabrno.cz

 

template - nejedná se o šablonu příspěvku.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník