VĚDA A VÝZKUM

X. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu"

Cílem konference je realizovat setkání zástupců různých organizací včetně akademiků, výzkumníků, tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, problémech a současných trendech týkajících se ústředního tématu konference a studentského workshopu.

 

Termín a místo konání 

27. dubna 2017, Bosonožská 9, Brno (budova VŠOH) 

 

 

Témata konference

V souladu s tématem konference jsou vítány příspěvky na tato témata:

1.      Cestovní ruch a udržitelný rozvoj

2.      Marketing a komunikace v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

3.      Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

4.      Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

 

Vědecký výbor

prof. Ing. František Božek, CSc.

Katedra krizového řízení, Univerzita obrany, Brno

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c,

                  Katedra gastronomie, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

prorektor pro vědu a výzkum, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Katedra ekonomie, ekonomiky a managementu, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

            doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

            Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

            doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

            Katedra hotelnictví a cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Katedra gastronomie, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

Katedra ekonomie, ekonomiky a managementu, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

             Katedra technických věd a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

             Marketa Kubickova, Ph.D.

             College of Hospitality Retail and Sport Management, University of Carolina, USA

 

Organizační výbor

            Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

            Mgr. Petra Kůdelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité termíny

 

Příhlášení: do 5. března 2017 

Zaslání příspěvku: do 5. března 2017 

Termín pro platbu: do 5. března 2017 

 

 

Přihlášení na konferenci

Pro přihlášení na konferenci použijte následující formulář

 

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvku do 10 stran včetně příloh a soupisu literatury

Příspěvky musí spňovat následující šablonu 

Příspěvky budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce přes mailovou adresu konference@hotskolabrno.cz

 

Konferenční sborník

Příspěvky budou publikovány ve sborníku s ISBN, který bude k dispozici v den konference.

Nejlepší příspěvky v konferenci budou publikovány ve vědeckém časopisu Vysoké školy obchodní a hotelové s názvem Journal of Tourism, Hospitality and Commerce.

 

Účastnický poplatek

Je vybírán účastnický poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Autoři, kteří zašlou příspěvek, ale konference se nezúčastní, hradí částku 500,- Kč.

 

Údaje pro platbu:

Číslo účtu:35-9382820207/0100, Komerční banka, a.s.

 IBAN: CZ 5301000000359382820207

 SWIFT: KOMBCZPPXXX

 Variabilní symbol: použijte ID přihlášky - bude doručeno v rámci potvrzení přihlášky

 Konstantní symbol: 308

 Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše příjmení a slovo „konference“

 

Za zaplacení se považuje připsání částky na účet VŠOH. Poplatek zahrnuje oběd, občerstvení, konferenční sborník pro účastníky s recenzovanými a přijatými příspěvky. Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme náhradníka.

 

Kontakt

Veškeré dotazy směřujte na organizační výbor konference: konference@hotskolabrno.cz

 

template - nejedná se o šablonu příspěvku.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník